Vagusnerven – nevrologiens trygghets system

Oppdatert: 10. jul.

Luuk L. Westerhof, M. Sc

Noe om nervesystemet

Nervesystemet vårt er delt inn i det sentrale (hjerne og ryggrad) og det perifere (rest nerver). Det perifere nervesystemet er delt inn i det somatiske og det autonome nervesystemet:


· Det somatiske nervesystemet er det som styrer bevegelsene våre, det er viljestyrt.

· Det autonome nervesystemet styrer alle automatiske funksjoner i kroppen.

· Det enteriske nervesystemet styrer tarmene våre:


Det enteriske nervesystemet består av et nettverk av nerveceller som ligger i veggen i mage-tarmkanalen i hele dens lengde, samt i galleblæren, bukspyttkjertelen og urinblæren. Det kontrollerer mage-tarmmotorikken, kjertelsekresjonen i fordøyelseskanalen, er en viktig faktor for kroppens kjemiske likevekt (homeostase), og består av et flertall ulike typer av nerveceller med både aktiverende og hemmende synaptiske effekter.


Det er en separat enhet i det autonome nervesystemet, i tillegg til det sympatiske og det parasympatiske systemet, men står i nær forbindelse med dette og kan påvirkes og overstyres av dette i for eksempel stressituasjoner, Kilde: Jan K. S. Jansen (Universitetet i Oslo)Joel Glover (Universitetet i Oslo) Per Holck (Universitetet i Oslo).


o Det sympatiske nervesystemet styrer kroppens funksjoner når vi blir våkne og får stress avlastning.

o Det parasympatiske nervesystemet styrer funksjonene som involverer avslapning.


Vagusnerven spiller en viktig rolle i det parasympatiske nervesystemet, og dermed i vår avspennings respons. Det er vår lengste kranial nerve, og den reiser rundt i kroppen og påvirker de fleste av våre organer, inkludert hjertet, lungene, tarmene og til og med kjønnsorganene. Det irriterer også hals, munn og nese. Og rundt 80 % av dens rundt 80 000 – 100 000 nervefibre har som oppgave å informere hjernen om alle stimuli vi oppfatter i og utenfor kroppen. Det er altså hovedsakelig en informasjonsnerve, ikke en handlingsnerve.


I følge denne studien (https://www.jneurosci.org/content/34/21/7067) har vagusnerven også vært knyttet til det vi kaller "magefølelse" . Studien fant at medfødt angst og lært frykt hos rotter som kunne reguleres ved å stimulere signaler fra tarmen til hjernen.


Vagustonus og HRV?

Vagustonus er vagusnervens evne til å regulere kroppens fysiologiske stressrespons. En sterk skjede tonus gjør at vagusnerven enkelt og raskt kan senke blodtrykket, redusere utskillelsen av stresshormon og gi en følelse av ro. En svak vagustonen er vanskelig å regulere, vanskelig å bremse stress økningen.


Dette kan bety at det tar lengre tid å komme i gang etter en stressende situasjon. Eller at du etter lang tid (måneder, år) kan bli utslitt, eller trenge ekstern hjelp for å styrke nervesystemets evne til selvregulering.


HRV, eller Heart Rate Variability (hjertefrekvensvariabilitet) er variasjonen i tid mellom hjerteslag.

Når vi er i høy i runder (hvis man for eksempel tenker friidrett som kontekst) har vi lav HRV, når vi er rolige har vi høy HRV. En høy HRV aktiverer dermed vagusnerven, altså avspenningssystemet.


På hvilken måte påvirker vagusnerven din helse?

Kroppen besitter flere systemer som samhandler og påvirker helsen vår. Vi har flere nerver enn vagusnerven, og hormonsystemet spiller også en betydelig rolle