top of page
Crossing the River

SAMTALETERAPI

•Samtale terapi er en ikke-medisinsk behandling men en profesjonell og fortrolig samtale mellom terapeut og klient.
•Samtale terapi brukes til både psykiske og fysiske problemer i helsetjenester, arbeidsplassen og i familien.
•Samtale terapi kalles av mange for psykoterapi og vanligvis er det det som menes når man snakker om samtale terapi. samtale terapi er en målrettet og systematisk samtalebehandling basert på psykologisk og kommunikasjonsteori.
•Hensikten med samtale terapi er å behandle et bestemt problem eller å hjelpe klienten til å føle seg bedre, dvs., opplever tiltagende mestring og velvære.
•Det er mange forskjellige former for samtale terapi, som kognitiv psykoterapi, systemisk terapi, individual terapi, familie –og par terapi, psykodynamisk psykoterapi, kognitiv atferdsterapi (CBT) for å nevne noen.
•Det er lisensierte psykologer, psykoterapeuter, kliniske familieterapeuter som i stor grad praktiserer forskjellige former for psykoterapi. 
•Terapeutens intensjon er å avhjelpe klienten med forskjellige typer psykiske problemer, relasjonelle problemer eller konflikter. I samtale terapi tar man i høy grad utgangspunkt i kontekst, relasjon og klientens livshistorisk. Samt er samtale terapi prospektiv.
•Samtale terapi kan gis til enkeltpersoner, par, familier eller grupper.

About Me: About Me
bottom of page