top of page

Jeg har brukt Luuk til analyse av ny livssituasjon. Luuk er svært ryddig, tydelig, og nærværende! Han er positivt analyserende og ser eventuell nye feller man kan gå i. Absolutt en god fagperson! Grip muligheten!

Jan Norberg - tannlege

Jeg har samarbeidet med Luuk  gjennom de siste  12 årene, i behandlingssammenheng, men primært som foreleser og veileder  i mitt arbeid  ved Høyskolen i Østfold avdeling for helsefag.

Luuk  har vært både foreleser og veileder innenfor fagområder som rusproblematikk, psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid  med barn og unge. I mitt arbeid som programansvarlig var alltid  Luuk et godt valg som foreleser og veileder.

Undervisningen har primært vært  til studenter i videreutdanningsstudier samt masterprogrammer og utdanningsprogrammer til eksterne aktører som Oslo Kommune.

Luuk er alltid  godt forberedt samt faglig oppdatert og engasjert i arbeidet med studentene.

 Luuk  har også vært en viktig samtalepartner i faget og innovativ  i sin tenkning og en som alltid  fremsto som faglig solid og oppdatert og en jeg alltid lærte av.

Luuk er  faglig dyktig, nytenkende og solid både som kollega og venn.

-Bjørn Roald larsen, Psykologspesialist og  Høgskolelektor

Bjørn Roald Larsen, Klinisk psykolog

Luuk er en vitebegjærlig og faglig nysgjerrig person med omfattende og god formal utdanning.
Han er fokusert på nyere tilnærminger, som eksempelvis det biopsykososiale perspektivet, i arbeid innenfor psykisk helse som et alternativ til det tradisjonelle vi finner i den problemorienterte biomedisinen som dominerer feltet innen arbeid med psykisk helse.. Han legges mer fokus på mestring enn på patologi. Luuk er mer opptatt av språket, relasjonen og måten samtaler gjennomføres på. Han understreker viktigheten at som terapeut må man la seg informere av de vi omtaler som "klienter". Det "klienten" som eier timen og som blir ansvarlig for innholdet, mens vi som terapeuter skal holde prosessen i gang. Diagnosespråket anses som lite nyttig og som fagfolk må vi bistå folk til å gi mer levende beskrivelser av sine liv.
Han viser entusiasme, engasjement og involvering i møte med folk, og vil bistå med å nyskrive livshistoriene.

Svenn Erik Knutsen, Cand.polit, klinisk pedagog, og familieterapeut

eg møtte Luuk L. Westerhof  som student på to videreutdanninger på daværende Høgskolen i Vestfold, nå Universitetet i Sør-øst Norge, videreutdanning i veiledning og coaching (30studiepoeng) og  Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge (VPABU - 60 studiepoeng)  i perioden september  2008 - juni 2011. I løpet av studietiden har Luuk Westerhof mottatt 140 t veiledning i gruppe av undertegnede, Elise Weiberg, cand.paed.spec og utdannet systemisk familieterapeut fra Diakonhjemmet i 2005.
Metodene som ble benyttet i gruppen gjennom de tre studieårene var hovedsakelig reflekterende prosesser (team og co-veileder). Luuk mottok veiledning, praktiserte selv som veileder for andre studenter/grupper eller deltok i reflekterende team. Metoder fra strategisk familieterapi ble også benyttet.
I siste semester (20t) la studentene fram eget arbeid i familiearbeid/terapi. Luuk fremhevet seg som en aktiv student med god klinisk innsikt. Han gikk inn og ledet gruppen, var co-veileder og var deltager i det reflekterende team. Han utmerket seg ved å være en god lytter og stille relevante spørsmål. I tillegg til aktiv deltagelse, vil jeg nevne at Luuk alltid var oppdatert på litteratur innen faget, spesielt innenfor sosialkonstruksjonisme og han hadde gode ideer på hvordan omsette dette i en praktisk hverdag med studenter og familier. De siste årene har Luuk publisert en rekke fagartikler som alle bærer preg av at han mestrer å anvende sosialkonstruksjonistisk teori i praksis.
Som systemisk familieterapeut gir jeg Luuk mine beste anbefalinger.
Horten, 22.10.2018

Elise Weiberg
Cand.paed.spec/systemisk familieterapeut

Hei Luuk.
Godt at du fortsetter å hjelpe folk, med din dyktige måte å tilnærme deg mennesker på. En faglig dyktig, omsorgsfull og forståelsesfull person. Er heldig de som tar kontakt med han. Han hjalp meg til å se litt annerledes på mitt liv. Dyktig.

Klem fra Torunn

Det å få perspektiv på egen situasjon, innebærte for meg å akseptere omstendighetene, med alt det innebærer i et samlivsbrudd. Tap av tid med barna. Kontakt med familie. Fremtiden med tidligere partner. Det ga usikkerhet, frustrasjon, sinne og sorg. Luuk hjalp meg å akseptere og normalisere dette. Han brukte sin faglige ekspertise, erfaringshistorier med andre i lignende situasjon, også egen livshistorie. Den normaliseringen gjorde det lettere og naturlig og selv sette ord på egne følelser. 
Det å sette ord på, og fortelle egen historie, satte igang akseptering og helings prosessen. Det var nødvendig å sette ord på egen situasjon for å få nytt perspektiv på tilværelsen. 
Det var lett å snakke med Luuk om disse vanskelige tingene. Han viste innsikt. En ekte tilstedeværelse og et levende engasjement. Også med billedlige metaforer og humor. En god samtale partner.

Mvh. Eirik

Hei Luuk, du er varm og engasjert. Du har en god ydmykhet i møte med klientene og de kan være trygge på at du kan romme dem og deres historie.

Klem fra Siv Beathe

Luuk kom til Borgestadklinikken avdeling familieenheten som vikarierende behandler, og viste umiddelbart stor faglighet og medmenneskelighet. 
Han bidro, på kort tid, til å endre mange av miljøterapeutene sine tanker rundt mennesker som strever med rus og relasjoner. Opptatt av å se ressursene i de ulike menneskene. Endrer pasientenes måte å definere seg selv på fra: «Jeg er en rusmisbruker» til «jeg er et menneske som strever med …"
Oppnådde gode og sterke relasjoner til pasientene, som i ettertid har uttrykt at han er savnet.

Mvh. Joakim G. Nilsen

«Jeg kjenner Luuk som en engasjert terapeut og formidler av det dialogiske perspektivet i terapi»

Hilsen Anne Hedvig

Jeg oppfatter Luuk som en person med høy faglig kompetanse. Han virker genuint interessert i sine medmennesker, og har en måte å være på som virker tillitsvekkende og trygg. De artikler han har skrevet, er interessante og lette å forstå.

Linda R.

Flott du står på Luuk! Jeg er imponert over engasjementet ditt og dine kunnskaper, og håper du får brukt dette videre både som foreleser og terapeut.

Torgeir M

Luuk ser på mennesket som en ressurs og ikke bare en diagnose eller en utfordring. Han er direkte og ærlig og i møte med luuk kan du være deg selv 100%. Når du kommer til ham føler du deg sett og velkommen.

Anita Madsen

Hei luuk!
Du har hatt stor betydning for meg vet du, så jeg vil gjerne skrive noe som du kan bruke på siden din «Etter bare noen få samtaler med luuk så endret jeg måten jeg snakker og ordlegger meg på for resten av livet» «Jeg har aldri i mitt liv møtt en person som respekterer andre mennesker som luuk»
Du har hatt en stor betydning for meg min venn, Jeg savner samtalene vi hadde før de andre kom på jobb. Jeg kommer alltid til å huske deg fordi jeg har endret måten jeg snakker til andre mennesker på etter våre samtaler så jeg håper noe her kan brukes for det er det jeg får til på så kort varsel, ha en fin dag luuk!

Mvh din venn
-Stig Bakka

Luuk tåler å høre historiene. Nysgjerrig og lager ikke egne konklusjoner. Lytter og gir deg tid til å finne egne svar. Luuk har kunnskap og dybde. Opplever ham som et hjerte menneske - medmenneske.

Tove

Luuk er en person som virkelig hjalp meg å sette perspektiv på ting med angstplagene mine. Helt fantastisk person er du.

Monica B

"Luuk Westerhof var min "behandler" når jeg var pasient på Borgestad klinikken. Vi hadde flere samtaler i uken i over et år. Han lærte meg nye måter å tenke på, takle utfordringer på og ikke minst styrke det sterkt svekkede selvbildet jeg da hadde. Vi snakket om alle de vonde tingene.. Vi på en måte sorterte og brøt ned min da oppfattelse av meg selv og mitt liv. Litt etter litt bygget vi meg opp.  Det viktigste Luuk gjorde var at han alltid var på min side. Han brydde seg virkelig også var han veldig ærlig. 
Jeg pleier å si til folk at var det ikke for Luuk hadde jeg ikke Vært der jeg er i dag! Jeg hater ikke lenger meg selv. Jeg er nykter på snart 3 året og er en trygg og god mor - og dette takket Være Luuk fordi han så meg og lærte meg å leve og å stole på meg selv. Livet går selvfølgelig opp og ned … men Luuk har gitt meg noen redskaper for å takle motgang som fungerer suverent for meg. Jeg kan ikke få takket han nok "

Anja L

Hei luuk!
Du har hatt stor betydning for meg vet du, så jeg vil gjerne skrive noe som du kan bruke på siden din «Etter bare noen få samtaler med luuk så endret jeg måten jeg snakker og ordlegger meg på for resten av livet» «Jeg har aldri i mitt liv møtt en person som respekterer andre mennesker som luuk»
Du har hatt en stor betydning for meg min venn, Jeg savner samtalene vi hadde før de andre kom på jobb. Jeg kommer alltid til å huske deg fordi jeg har endret måten jeg snakker til andre mennesker på etter våre samtaler så jeg håper noe her kan brukes for det er det jeg får til på så kort varsel, ha en fin dag luuk!

Mvh din venn
-Stig Bakka

Hva sier folk?: Testimonials
bottom of page