top of page
Boat Trip

VEILEDNING

•Veilederens oppgave er å gi veiledning basert på kontinuerlig pedagogisk veiledning eller støtte med den hensikt å heve egenskapene og være klangbrett.
•Veilederen følger en bestemt «rute», som forventes å gi et visst resultat. Avhengig av sammenheng, varierer innholdet, implementeringen og omfanget av veiledningen.
•Basert på et pedagogisk grunnleggende syn, må veilederen støtte og legge til rette for læringsprosessen. I veiledning er man tydelig på skille mellom private og personlige forhold, og holder fokus på bestillingen og den profesjonelle relasjonen.
•Under veiledningen får veilanden og / eller gruppen muligheten til å snakke fritt om saken sin.
•Noen ganger er det vanlig å ha en ekstern veileder, mens mange andre foretrekker at veilederen er en person i forretnings- eller fagområdet.
•Det er mulig å utføre tilsyn individuelt, men det er vanligst at det foregår i en gruppe da det betyr at veilanden kan dra nytte av gruppens kollektive erfaring og kunnskap.

Get in Touch
Veiledning: About Me
bottom of page