top of page

EFFEKTIV LIFE-COACHING

Supporting Your Success

Boat Trip

LIFE COACHING SESSION

•Det finnes utallige grener innenfor coaching. Innenfor den systemiske praksis er Life-coaching et utbredt og vittig samtaleredskap. 
•Life-coaching er en samtaleform på klientens premisser – en samtale basert lære- og omsorgsprosess, hvor en Life-Coach hjelper til å undersøke og utvikle personlig handlingskraft for eksempel i forhold til utvalgte og utfordrende problemstillinger. Life-coaching gir plass til refleksjon og vil være oppmerksom på når og hvordan det skal der åpnes opp for kompleksitet, og hvordan det vil være til gang å begrense kompleksiteten. 
•En annen side ved Life-coaching er, at språket har en formativ karakter, noe som betyr, at vi blir den vi beskriver, og språket både danner, og utvikler oss.
•I SPONTE tilbyr Luuk Life-coaching og endringsskapende samtaler.

HVA GJØR LUUK SOM LIFE-COACH?

•En Life-Coach er en Coach som fokuserer på å endre klientens atferd og tankesett. Life-coaching er fremtidsrettet. Noe av hensikten med Life-coaching er å være med i samskapende prosesser hvor ansvar, selvtillit og bevissthet og hjelpe den enkelte til å finne løsninger selv blir utviklet.
• En Life-Coach kommer ikke med ferdige mål og løsninger, men samarbeider med klienten for å komme frem til disse mål under klientens eget ansvar basert på klientens tilgjengelige ressurser.
• En Life-Coach hjelper klienten til å utvikle løsningene selv, og derfor er ikke en Life-Coach ekspert på klientens liv og bør derfor heller ikke opptre slik.
• En Life-coach sitter ikke med «fasiten» som klienten bare kan følge. En Life-coach benytter seg derimot av flere forskjellige metoder som han tenker kan bli nyttig for klienten.
• En god Life-coach trenger å mestre en rekke kjernekompetanser. Det er vanligst at coaching foregår med et individ, men det kan også gjøres i en gruppe.

Helping Hand

Whatever you’re struggling with, I’m here to help you achieve your goals. Contact me to find out more.

Get in Touch
Life-Coaching: Services
bottom of page