top of page

Samtale terapi

Familie terapi Parterapi Individuell terapi

  • 1
  • 1 500 norske kroner
  • Hinderveien

Tjenestebeskrivelse

Samtale terapi kan være nyttig dersom du strever med utfordringer i livet som du ikke helt forstår kommer av, men som du merker skaper relasjonsvansker, problemer på jobben eller i dine sosiale omgang med andre mennesker. Vi kan gjennom å snakke sammen utvikle noe ny kunnskap og innsikt som kan gi deg utvidet mestring. De fleste problemer som folk opplever handler ikke om iboende mangeltilstander -det er noe galt med deg- men mer om noe galt som har rammet ditt liv og som har skapt effekter som skaper utfordringer du for tiden ikke tilstrekkelig mestrer. Det er altså snakk om at det ikke er noe galt med deg, men du strever på grunn av (…?) Det er … det på grunn av, som er nyttig å snakke om. Du er ikke problemet men problemet er problemet og hvordan man snakker om problemet. Problemer kan anta en annen mening når vi snakker annerledes om den, på mer hensiktsmessige måter. Skaper dette mening for deg, ta kontakt nå for en timeavtale!


Kontaktinformasjon

  • Hinderveien 7, 3223 Sandefjord, Norge

    923 14 254

    kontakt@sponte.no


Tjenesteside: Bookings_Service_Page
bottom of page