top of page
Denne tjenesten er ikke tilgjengelig. Ta kontakt for mer informasjon.

Kurs og Foredrag

La deg informere og inspirere!

  • Avsluttet
  • etter avtale
  • Hvor du/dere måtte ønske

Tjenestebeskrivelse

Familiekontor - SPONTE er et profesjonelt og faglig samtaletilbud til mennesker som av ulike årsaker strever med familie, par eller personlige problemer. Som klinisk spesialist i familiebehandling og Master in Health Promotion har vi god og lang erfaring med samtaleterapi, kurs og foredrag om forskjellige tema som for eksempel; traumer, vold i nære relasjoner, rusproblematikk, konfliktløsning, familieproblematikk, parproblematikk, spiseforstyrrelser, Polyvagal teori, psykososialt arbeid i barnevern og sosialt arbeid, salutogenese og salutogen ledelse. Luuk er grunnlegger av SPONTE, og parallelt med denne virksomheten jobber han som familieveileder for barnevernet. Luuk underviser fra tid til annen på høgskolen i Østfold og har blant annet erfaring i undervisning av fagene, systemisk familieterapi, psykososialt arbeid, DUAL - problematikk (rus og psykiatri). Luuk er opptatt av det friske i et hvert individ. Mellommenneskelige problemer vedvarer ofte unødvendig, rett og slett fordi man ikke snakker sammen om dem. Vi tenker at problemet er problemet og hvordan vi snakker om det. Det kan bli vanskelig noen ganger, særlig når det er høyt konfliktnivå. Da kan det bli nyttig og få inn en ekstern veileder som Luuk, i å hjelpe partene til å snakke med hverandre på nye og ufarlige måter. Luuk har skrevet kurs i reflekterende prosesser og selvmords problematikk. Disse kurs er godkjent av fagforbundet og meritert med 12-timer i klinisk fagstige. Luuk er en dynamisk "hollender" som kan virke inspirerende og fengende, nettopp fordi han ikke kan betegnes som "tradisjonell." Formen til Luuks undervisning og foredrag er dialogisk. Luuk tror at et hvert menneske er ekspert på sitt eget liv, ikke fagpersonen. At diagnoser ikke er svaret på menneskets problemer og lidelser per se, men at relasjonsaspektet bør utforskes mye mer: problemene ligger ikke "i" individets hode, men "imellom" hodene. Vi håper at du har blitt nysgjerrig og at du vil invitere Luuk til en spennende dag sammen. Ta kontakt i dag!


Kontaktinformasjon

923 14 254

kontakt@sponte.no

Hinderveien 7, 3223 Sandefjord, Norway Hinderveien 7, 3223 Sandefjord, Norge


Tjenesteside: Bookings_Service_Page
bottom of page