top of page

Traumer og søvnproblemer

Oppdatert: 19. jul. 2022

Det er en økende forståelse for sammenhengen mellom traumer og søvn.

Traumatisk stress kan påvirke søvnen negativt på mange måter. Mennesker som har hatt traumatiske opplevelser viser ofte overvåkenhet, en tilstand av økt bevissthet for å beskytte seg mot ytterligere skade. Dette høye nivået av opphisselse gjør det ekstremt vanskelig å slappe av og sovne.Traumatiske hendelser oppstår i løpet av natten så vel som på dagtid, og dette kan medvirke til en fryktkondisjonering for mørke. Noen mennesker frykter å sove og har en vag følelse av forvarsel når de forbereder seg til å gå til sengs. Denne frykten er en betinget respons på å være spesielt sårbar om natten, når en har opplevd fysiske eller seksuelle overgrep som barn.


En kvinne som jeg hadde i terapi, fortalte meg at hun aldri slappet av når hun skulle legge seg til å sove. Som liten jente hadde hun opplevd gjentagende seksuelle overgrep fra far og farfar. Selv om hun nå hadde blitt voksen, greide hun ikke å føle seg trygg noe som førte til en hypersensitivitet, opphisselse og årvåkenhet. I tillegg hadde hun regelmessig skremmende margeritter.


Skremmende mareritt, som er et av diagnosekriteriene for PTSD, utgjør en utfordring for søvn. Traumatiske hendelser som seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner et overfall eller til og med en arbeidsrelatert ulykke kan gjenoppleve det traumatiske og bidra til mareritt og insomia.


De høye nivåene av opphisselse forstyrrer søvnen og forårsaker plutselige oppvåkninger. Frykten for å få flere mareritt kan i seg selv gjøre det mye vanskeligere å slappe av og sovne. Det er andre aspekter ved psykologiske traumer som bidrar til å forstyrre søvnen.


I et desperat forsøk på å håndtere overvåkenhet, overopphisselse og angst ved PTSD, vil mange mennesker bruke alkohol eller andre stoffer for å hjelpe seg selv med å sovne. Vi vet at dette ikke er et langsiktig løsning, og med tiden bidrar disse stoffene vanligvis til redusert og fragmentert søvn av dårlig kvalitet.


Personer med en traumehistorie kan ha en tilbøyelighet til negative kognitive prosesser, forventer negative utfall og har en forkortet følelse av fremtiden. Disse negative tankeprosessene produserer deprimert humør og bekymringer som igjen gjør det vanskeligere å falle og holde seg i søvn.


Ofre for traumer har sannsynligvis også medisinske problemer som kroniske smerter eller fordøyelsesforstyrrelser som forstyrrer søvnen. Disse kan være et resultat av skader påført under den traumatiske hendelsen eller utviklet som et resultat av stressrelaterte fysiologiske eller substansinduserte endringer.


I en anmeldelse rapportert av Maher et al. (2006), rapporterte 70 - 91 % av pasientene diagnostisert med PTSD problemer med å falle eller holde seg i søvn. Mareritt ble rapportert av 19 - 71 % av pasientene, avhengig av alvorlighetsgraden av traumet. Interessant nok fant denne studien også at søvnproblemer som obstruktiv søvn apné og søvnbevegelsesforstyrrelser er mer vanlig blant traume pasienter enn i befolkningen generelt.


Hvorfor dette kan være tilfelle er uklart, men kan ha sammenheng med de fysiologiske effektene av langvarig hyperarousal. Bevegelsesforstyrrelser kan forverres av de kroniske spenningene og hyppige marerittene beskrevet ovenfor. Når en person er under betydelig stress, er det svært vanskelig å falle inn i en dyp søvn, og dette kan føre til dårlig søvnkvalitet der den minste lyd kan vekke personen.


I en studie rapportert i tidsskriftet Chest, ble mer enn halvparten av pasientene ved et akademisk militærmedisinsk senter diagnostisert med post traumatisk stresslidelse funnet å også ha en diagnose obstruktiv søvn apné. Pasienter med begge diagnosene hadde større døsighet på dagtid og lavere rapportert livskvalitet enn pasienter som kun hadde diagnosen obstruktiv søvn apné, kun diagnosen PTSD eller kontroll pasienter uten noen av diagnosene. I tillegg hadde pasienter med PTSD mindre sannsynlighet for å følge og dra nytte av positivt luftveis trykk (CPAP) terapi enn pasienter med en søvnapnédiagnose.


Pasienter behandlet for søvn apné i fravær av en PTSD-diagnose viste større respons på terapi enn de med komorbiddiagnoser (komorbiditet betyr, samsyklighet). Disse funnene indikerer sterkt at å ha PTSD betydelig kompliserer behandling av andre søvnforstyrrelser, inkludert de som er fysisk basert, som søvn apné.


Det har blitt spekulert i at det å ha allerede eksisterende søvn apné øker risikoen for utvikling av angstlidelser som PTSD fordi søvn apné legger stress på det kardiovaskulære og nervesystemet på grunn av hyppige opphisselser forårsaket av behovet for å varsle kroppen og returner tonen til kollapsede luftveis muskler ettersom synkende oksygen og økende karbondioksid nivåer oppdages. Dette skaper et høyt nivå av autonom aktivering som forverres ved eksponering for en psykologisk traumatisk opplevelse.


Å ha en traumatisk opplevelse kan øke frykten for å bli fanget og dermed en følelse av klaustrofobi som sammen med den lette søvnen til stede ved PTSD gjør det spesielt utfordrende å ha en maske gjennom natten.


Det vi ser er et samspill mellom de langvarige effektene av psykiske traumer og dårlig søvn. Traumet fører til forholdene for dårlig søvn og dårlig søvn forverrer igjen effekten av traumet. Dette utgjør en stor utfordring for behandlingen.Referanser

Lettieri, C. J., Williams, S. G., & Collen, J. F. (2016). OSA syndrome and posttraumatic stress disorder: clinical outcomes and impact of positive airway pressure therapy. Chest, 149 (2), p. 483 - 490.

Maher M.J, Rego, S.A., Asnis, G.M. (2006). Sleep disturbances in patients with post-traumatic stress disorder: Epidemiology, impact and approaches to management. CNS Drugs. 20(7):567-90.


124 visninger0 kommentarer

Komentáře


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page