top of page

TRAUME

Luuk L. Westerhof, M. Sc
Traume

Etter å ha opplevd en sjokkerende hendelse, kan du utvikle et traume.

Det er da vanskelig å håndtere den overveldende mengden stress eller å bearbeide

følelsene som hendelsen fremkaller.
Hva er et traume?

Mellom 51 og 82 prosent av befolkningen opplever en sjokkerende hendelse på et eller annet tidspunkt i livet, for eksempel en ulykke eller naturkatastrofe. Men det kan også handle om barndomstraumer. Du kan utvikle et traume som svar på en slik hendelse. Du kan også utvikle et traume som vitne til en dårlig hendelse. Hendelsen kan ha skjedd nylig eller for lengre tid siden.


Traumer er et resultat av en overveldende mengde stress. Du klarer ikke å håndtere dette stresset, eller å bearbeide følelsene som hendelsen vekker. Noen med et traume strever ofte med plager som følelsesmessige gjenopplevelser (flashbacks), mareritt, irritabilitet, frykt og tristhet.


Noe dårlig kan ha skjedd en gang, for eksempel har du vært i en bilulykke (enkelt traume). Det er også mulig at du har opplevd vonde ting over lengre tid, for eksempel hvis du gjentatte ganger ble misbrukt av en forelder i barndommen (flertraumer). Du kan utvikle komplekse traumer som et resultat av plagsomme, mellommenneskelige opplevelser som skjer gjentatte ganger og som varer i lang tid.


Traumatisk erfaring

Mennesker reagerer forskjellig på traumatiske hendelser. Ikke alle som opplever en potensiell traumatisk hendelse blir traumatiserte. Syv prosent av personer som opplever en traumatisk hendelse utvikler post traumatisk stresslidelse (PTSD).


Sjokk og fornektelse er normale reaksjoner etter traumer. Disse reaksjonene kan beskytte oss mot den følelsesmessige påvirkningen av hendelsen. Du kan føle deg nummen eller løsrevet. Du vil kanskje ikke umiddelbart oppleve intensiteten av en hendelse.


Symptomer etter et traume

Når du kommer forbi det første sjokket, er forskjellige reaksjoner på traumatiske hendelser mulig.


Vanlige reaksjoner er:


· å være irritabel eller lett irritert;

· humørsvingninger;

· engstelige, nervøse, sinte eller triste følelser;

· benekte det som skjedde;

· tilbakeblikk, mareritt eller tilbakevendende minner;

· konsentrasjonsproblemer;

· søvnproblemer;

· endring i appetitt;

· trekke seg tilbake fra daglige aktiviteter, isolere deg selv;

· fysiske symptomer på stress, som hodepine og kvalme;

· Gjør eksisterende medisinske tilstander verre.


Typer traumer

Det finnes ulike typer voldelige, traumatiske hendelser, for eksempel:


· (seksuell) mishandling;

· voldtekt;

· mord;

· forsømmelse.


Noen mennesker som har opplevd et traume kan utvikle en psykiske problemer, for eksempel post traumatisk stresslidelse (PTSD) eller komplekse traumer.


Barndomstraumer

Barndomstraumer (inkludert tidlig barndomstraumer) kan deles inn i følgende kategorier:


· følelsesmessig omsorgssvikt - når et barn får lite kjærlighet, varme og oppmerksomhet fra foreldrene;

· følelsesmessig overgrep – hvis et barn blir forringet eller utpresset;

· fysisk misbruk;

· seksuell misbruk.


Incest er seksuelle overgrep. En voksen begår incest dersom han eller hun som nær slektning til barnet (for eksempel som far eller onkel) misbruker barnet seksuelt.


En tredjedel av barna til foreldre med psykiske problemer og/eller avhengighets problemer kan statistisk utvikle psykiske problemer senere; hvis begge foreldrene er syke, stiger dette tallet til to tredjedeler.


PTSD

Omtrent én av ti personer utvikler post traumatisk stresslidelse (PTSD) etter en traumatisk hendelse.


Når du har PTSD, kommer dårlige opplevelser stadig tilbake i tankene (traume påminnere) eller drømmene dine. Du kan bli redd eller overveldet av de dårlige minnene. Du kan også begynne å svette eller få hjertebank.


Karakteristisk for PTSD er også for eksempel sinneutbrudd, unngå ting som minner om de traumatiske hendelsene, spenning og mindre interesse for alt.


Komplekse traumer

Mennesker kan utvikle komplekse traumer – også kalt kompleks post traumatisk stresslidelse eller kompleks PTSD – når de har vært traumatisert i lang tid og alvorlig i ung alder. Her kan man tenke på seksuelle overgrep, mishandling eller omsorgssvikt.


Symptomene på kompleks PTSD er mer alvorlige og varer lenger enn symptomene på PTSD. En traumatisk barndom oppstår ofte først i voksen alder, i form av ulike psykiske plager. Vanlige er frykt, depresjon, humørsvingninger, mareritt, gjenoppleving av traumene, overvekt og spiseproblemer.


Traumebehandling

Å bevisst eller ubevisst stenge deg selv fra et traume hjelper deg ikke å bearbeide traumet ditt. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) har vist seg å være en behandlingsform som fungerer godt for traumebehandling.


Å skrive om følelsene dine etter en dårlig hendelse ser ut til å være en stor lettelse. Det viser seg imidlertid bare å være terapeutisk hvis man også prøver å forstå den traumatiske opplevelsen og gi den en plass.


Flertallet av mennesker får livet tilbake på rett spor etter et traume. De kan fungere igjen på jobben, opprettholde et sosialt liv, føle seg lykkelige. Men på toppen av det opplever også en stor andel post traumatisk vekst. Disse menneskene utvikler et dypere lag av visdom. Lidelse kan være nødvendig for at vi skal vokse.


Traume terapi

Hvordan kan du best håndtere et traume som plager deg mye? Heldigvis kan traumer behandles godt med ulike typer traume terapi og psykoterapi (samtaleterapi) EDMR har vist seg å være en effektiv mye brukt behandlingsform.


Psykoterapi kan hjelpe deg med å bearbeide hendelsene, og noen ganger kan samtaleterapi gjennomføres med støtte av medikalisering. Bruk av antidepressiva, medisiner mot angst bør helst foregå innenfor en avgrenset tidsramme, og i kombinasjon med psykoterapi. Medisiner skal være en støtte i traumebehandling og trinnvis redusering og seponering bør stå på dagorden.


EMDR behandling

Med EMDR henter du frem et dårlig minne under veiledning av en terapeut, samtidig som du følger et lys, en pendel eller et annet objekt rytmisk fra venstre til høyre med øynene. Som et resultat mister minnet sin emosjonelle ladning.


Hvorfor hjelper EMDR med traumebehandling? Amygdala er en hjerneregion som er involvert i lagring av minner og emosjonelle responser. Dette hjerneområdet undertrykkes av de enkle øyebevegelsene i EMDR.


Sannsynligvis bidrar EMDR til å bearbeide en traumatisk opplevelse: Vi kan ikke holde oppmerksomheten på to ting samtidig. Ved å konsentrere deg om øyebevegelser, legger du mindre vekt på det tilbakekalte minnet og plasserer det tilbake i minnet med en annen "Label".
18 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page