top of page

Polyvagal teori og spiseforstyrrelser

Oppdatert: 8. jul. 2022

Luuk L. Westerhof, M. ScHva er Polyvagal Teori?

Polyvagal Teori ble utviklet av Dr. Stephen Porges og revolusjonerte vår forståelse av hvordan kroppen vår reagerer på stress og hvordan vi behandler stress i kroppen. Før denne teorien ble til, var stress ganske binært (vi var stresset eller ikke stresset) - litt som en lys bryter, enten på eller av, ingen nyanse. Imidlertid oppdaget Dr. Porges at stress er mye mer nyansert enn vi kanskje tidligere trodde. Han oppdaget at vi har flere tilstander av stress, med andre ord, flere tilstander av aktivering av nervesystemet.


Polyvagal Theory (Poly betyr mange og Vagal kommer fra latin og betyr vandrer) sier at det er 3 forskjellige tilstander for vagusnervesystemaktivering:


(1) ventral vagal - sosialt engasjement,

(2) sympatisk - mobilisering, fight og flight aktivering

(3) dorsal vagal - immobilisering, shut down


1) Ventral Vagal sosialt engasjement:

Er tilstanden i nervesystemet der vi er i stand til å knytte oss til og forholde oss til andre mennesker. I denne tilstanden er vi i stand til å føle med andre, koble oss til andre og tolke deres ansiktsuttrykk og kroppsspråk på en nøyaktig måte. I denne tilstanden er vi i stand til å føle leken, glede, kjærlighet og forbindelse. I denne tilstanden føler vi oss trygge, og generelt vel. Vi kan være til stede med oss ​​selv og andre mennesker.


2) Sympatisk aktivering:

Denne tilstanden er assosiert med stress, da det er vår umiddelbare reaksjon på stress som påvirker nesten alle organer i kroppen. En tilstand av mobilisering. Kamp eller flukt-responsen. En tilstand som er styrt ved å fjerne trusselen (uansett hva trusselen måtte være) vanligvis ved enten å bekjempe den eller springe fra den.


Sympatisk aktivering forbereder oss derfor på dette, vanligvis gjennom å øke hjerte frekvensen, puste frekvensen og ved å øke blodsukkernivået for å forberede oss til handling. Det er korrelert med å føle seg kaotisk, utslitt, overveldet og engstelig. Det fysiske sympatiske nervesystemet befinner seg langs forsiden av ryggraden og når det aktiveres, kan det føre til at rygg musklene blir veldig rette og stive.


3) Dorsal Vagal - shut down

I denne tilstanden på et eller annet nivå, tror nervesystemet vårt at vi er i en svært livstruende situasjon og prøver å holde oss i live ved å holde kroppen i ro. Det er et sted for immobilisering og kan vises på en av to måter: en tilstand av kollaps eller i en fryse respons. I denne tilstanden blir individet sittende fast og ute av stand til å handle og er derfor assosiert med følelser av sløvhet, motløshet, manglende evne til å motivere seg selv, håpløshet og skam.
Den Polyvagale Stigen

Alle disse tre tilstandene kan være noe aktive (i ulik grad) i systemet vårt til forskjellige tider. Å bevege seg gjennom de forskjellige tilstandene kan visualiseres som å bevege seg gjennom forskjellige trinn på en stige.


Mange stressfaktorer i livet pågår i våre personlige og profesjonelle liv som kan skape lag på lag med stress. Til tider kan disse stressfaktorene føre til at vi beveger oss ned til den 'Polyvagale Stige' til den sympatiske aktiverings tilstanden, men kroppen vår kan ikke opprettholde å være i denne tilstanden over en lengre periode (på grunn av stresshormonene adrenalin og kortisol).


Etter en stund kan kroppen som en selv-bevarings-handling bruke den Dorsal Vagal Shutdown for å modulere den sympatiske aktiveringen. Legg merke til, at stressfaktorer er personlige og kan dermed variere fra person til person. De er subjektive og påvirket av kontekst, personlige erfaringer og traumer.


For én person, kan offentlig transport representere en stressfaktor som aktiverer disse systemene. For en annen kan det være traumer.


De tilstandene av sympatisk aktivering eller Dorsal Vagal ned stenging fungerer som en overlevelses tilstand i kroppen og gjør oss følsomme for smerte, hvordan vi ser verden (veldig truende) og endrer hvordan vi kan oppfatte vår virkelighet.


Når man håndterer disse uregulerte tilstandene, vil ikke kroppen ha så mye energi ettersom kroppen ikke fyller på seg selv. For eksempel, i den sympatiske aktiverings tilstanden, fokuserer ikke kroppen på å fordøye eller assimilere mat, da den fokuserer på å holde deg i live og borte fra fare. På løpende basis kan dette svekke fordøyelses funksjon, fysisk restitusjon, mental ytelse, kognitiv ytelse og evne til å koble seg til andre mennesker.
Polyvagal teori og spiseforstyrrelser

Den polyvagale teorien gir et nytt perspektiv på spiseforstyrrelser, da den understreker viktigheten av sosial tilknytning og definerer spiseforstyrrelser som forstyrrelser en bio-atferds tilstands regulering. Dr. Porges har sagt, "en spiseforstyrrelse oppstår når svelgings- atferd erstatter sosial atferd som en primær regulator av den autonome tilstanden."


For eksempel er atferd rundt spising og drikking (så vel som mange andre atferder vi ser ved spiseforstyrrelser) et middel for å regulere den autonome tilstanden og en måte å "føle seg trygg på".


Med andre ord er spiseforstyrrelse for mange som en potensielt effektiv strategi for å regulere en underliggende autonom tilstand av å føle seg trygg. Samtidig vet vi at dette kan ha alvorlige fysiske, psykiske, emosjonelle og sosiale konsekvenser.

En spiseforstyrrelse kan dukke opp på grunn av intense opplevelser som overbelaster et allerede sårbart nervesystem. Når man spiser brukes den samme nevrale plattformen som systemet for sosialt engasjement (Ventral Vagal).


I tilstanden av Sympatisk aktivering kan spiseforstyrrelser dukke opp gjennom tvangstanker om mat og mat ritualer, tap av appetitt, overspising, ITS-lignende symptomer (Irritabel Tarm Syndrom) eller overdreven trening (er eksempler på fly-responsen). Kamp reaksjonen kan observeres i ED-symptomer (Erectile dysfunksjon) på utrensing, tygging og spytting, sinne vendt mot kroppen og annen selv skadende atferd.


Den Dorsal Vagal Shutdown eller frys responsen viser seg ved spiseforstyrrelser gjennom hemming i fordøyelsen, irritabelt tarm-syndrom, ønske om å forsvinne og bruk av ekstreme tiltak for å føle kroppen som ekstrem sport.

Bedring av spiseforstyrrelser gjennom en polyvagal linse

Overspising , overdreven trening og utrensing blir ofte referert til som "kompenserende" atferd i spiseforstyrrelses feltet, men ved å ta et mer nyansert syn, gjennom en polyvagal linse , kan vi vurdere de mange måtene symptomene hjelper den berørte personen til å regulere nervesystemet og gi en følelse av trygghet, på kort sikt.


Bedring av spiseforstyrrelser gjennom den polyvagale lens innebærer en re-connection med kroppen og utvikle evnen til å bevege seg opp og ned på den polyvagale stigen, i stedet for å sitte fast i en kamp-eller-flukt-løkke eller i en dorsal vagal tilstand.


74 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page