Polyvagal teori og "interosepsjon"

Oppdatert: 25. sep.

En nevrovitenskapelig forståelse av tilknytningstraumer


Luuk L. Westerhof, M. Sc


Figur 1. Det sympatiske og parasympatiske nervesystem.


Nevrosepsjon og interosepsjon[1]

En måte å begynne å helbrede utviklingstraumer på er å lære om det grunnleggeren av Polyvagal Theory Stephen Porges kalte "nevrosepsjon." Han bruker begrepet nevrosepsjon for å beskrive hvordan nevrale forbindelser som skiller mellom situasjoner eller personer er trygge, farlige eller livstruende. Han skriver: «På grunn av vår arv som art, finner nevrosepsjon sted i primitive deler av hjernen, uten vår bevisste bevissthet. Oppdagelsen av en person som trygg eller farlig utløser den nevrobiologisk bestemt prososial eller defensiv atferd. Selv om vi kanskje ikke er klar over fare på et kognitivt nivå, på et nevrofysiologisk nivå, har kroppen vår allerede startet en sekvens av nevrale prosesser som vil igangsette adaptiv forsvarsatferd som kamp, ​​flukt eller fryse" (Doussard-Roosevelt, Porges, Scanlon, Alemi, & Scanlon, 1997; Porges, 2011a; Simon & Porges, 2012; Van der Kolk et al., 2014).


Nevrosepsjon er med andre ord vårt autonome nervesystems respons på reell eller oppfattet trussel eller sikkerhet – og det skjer ubevisst. Med vårt bevisste sinn vet vi kanskje at vi er trygge, men hvis kroppens nevrosepsjon utløser signaler om «fare», kanskje fordi intimitet med andre mennesker skremmer oss på grunn av utviklingstraumer, kan nervesystemet vårt være i konflikt med hva vårt bevisste sinn tenker (Jones et al., 2014; Ogden, Pain, & Fisher, 2006; Porges, 2011b; Van der Kolk et al., 2014).


For eksempel kan du ha en ny partner - og tankene dine sier: "Dette er flott. Vi ønsker nærhet og intimitet!» Men nervesystemet ditt kan fyre av signaler som: «Trussel! Trussel! Skremmende fare!»


Dette kan føre til at du trekker deg unna, trenger uforholdsmessig mye personlig plass og begrenser intimitet, selv om en del av deg ønsker det. Hjerteskjærende nok kan din unngåelse av intimitet få andre til å trekke seg bort fra deg - fordi du trekker deg bort først.


Det autonome nervesystems (ANS) anatomi

Nervesystemet, som inkluderer hjernen, så vel som det perifere nervesystemet, har to hovedgrener - det parasympatiske nervesystemet (ventral vagal) og det sympatiske nervesystemet (figur 1&2). Vi tenker vanligvis på det sympatiske nervesystemets "fight or flight"-respons som hvordan vi reagerer på fare, men å slåss og flykte er bare to av flere alternativer når du føler deg truet.


Du kan også "fryse" og late som død (fawning) akkurat som en gaselle når en leopard jager den. Hvis det mislykkes å fighte eller flykte, fyrer den dorsale grenen -den eldste og mest primitive delen av vår nevrologi- av vagusnerven og fører til shutdown noe som ligner som om den har dødd. I denne falske dødstilstanden kan leoparden gå forbi den. Hvis den stopper for en matbit, allikevel, blir gasellen nevrologisk «nummen», dødsangsten aktivert i den dorsal vagal grenen blir aktivert. Dette er en dissosiativ[2] tilstand som forbereder gasellens kropp for å bli spist med minst mulig smerte.

Kilde: Figur av Olivia K. Roath og Jacek Kolacz

Figur 2 Nervesystemet


Afferente-efferente hjerne-kroppsforbindelser dannet av det ventrale vagale komplekset (VVC), dorsal vagal kompleks (DVC) og det sympatiske nervesystemet (SNS), som beskrevet av Polyvagal Theory. I VVC representerer heltrukne linjer en visceromotorisk komponent (myeliniserte vagale baner) og stiplede linjer representerer somatomotoriske komponenter (spesielle viscerale efferente baner som regulerer de tverrstripete musklene i ansiktet og hodet). Både DVC og SNS samhandler med det enteriske nervesystemet. Nøkkel: *Kun afferente veier, ^som foreslått av Polyvagal Theory (Porges, 2003, 2007; Porges, 2011b; Porges, Doussard-Roosevelt, & Maiti, 1994).


Pete Walker (Walker & Brion), forfatter av Complex PTSD, legger til en "F" for å kjempe, fly og fryse - "fawn". Selv om fawning kanskje ikke hjelper med en leopard, kan det hjelpe med mennesker. «Fawn-typer søker trygghet ved å smelte sammen med andres ønsker, behov og krav» skriver Pete Walker: «De opptrer som om de ubevisst tror at prisen for adgang til ethvert forhold er tap av alle deres behov, rettigheter, preferanser og grenser.» Walker forklarer at fawning er en annen måte for eksempel et barn reagerer på i truende situasjoner. Barnet «lærer at en viss grad av trygghet og tilknytning kan oppnås ved å bli fore