top of page

Kan vi endre hvordan vi håndterer traumer? Nyere forskning sier ja
Av, Luuk L. Westerhof, M. Sc


Ville det ikke være fantastisk om vi aldri måtte bekymre oss for å bære og kjenne på ettervirkningene av hendelser som allerede var vanskelige å gjennomleve første gang? Det er en av de tingene med livet – en av de tingene som føles utenfor vår rekkevidde. Håp alene vil ikke hjelpe å løse oss fra de effektene av det som henger sammen med traumer.


Varige ubehagelige følelser eller ettervirkninger fra smertefulle hendelser ser ut til å være en del av det å være menneske. Kanskje vi ikke trenger å holde på masken? Det handler ikke om å ignorere, dele opp eller oppføre seg som om ting aldri skjer, men heller, hvordan responderer og håndterer vi smertene?


Hvordan psykiske traumer påvirker oss

Psykologiske traumer er et resultat av mental, følelsesmessig og noen ganger fysisk nød. Det er det som muliggjør de viscerale (tarmene, mave, lever, lungene, hjerte, muskler, det endokrine system, søvn) følelsene som er forbundet med tidligere hendelser lenge etter at de har skjedd.


De tre typene traumer

Det er tre forskjellige måter å se traumer på.


Akutt: Dette oppstår fra en enkelt traumatisk hendelse som psyken ikke behandlet riktig.


Kronisk: Kommer etter repeterende traumer som fortsetter over en lengre periode.


Kompleks: Til stede hos barn og de som er utsatt for flere traumekilder som påvirker tidlig utvikling, og som dermed påvirker behandlingen av dem fremover.


Forstå effektene

Å huse traumer kan være bevisst. Selv om det i de fleste tilfeller skjer ubevisst, og forårsaker kaos i bakgrunnen.


Hvordan traumer påvirker hver person internt og eksternt varierer, noen ser ut til å være fri for det fra utsiden, og kjemper intense indre kamper. Andre bærer det hele på utsiden. Uansett hvor kraftig og variert det er, er det fortsatt noen sentrale effekter av traumer.

Traumer påvirker kroppen, spesielt nervesystemet (Chiozza, 1998, 1999; Dana & Porges; Doussard-Roosevelt, Porges, Scanlon, Alemi, & Scanlon, 1997; Kirkengen, 2009; S. W. Porges, 2001; Stephen W. Porges, 2011; Simon & Porges, 2012).


Dette er det fysiologiske biproduktet av traumer. Det starter med hendelsen(e) som inntreffer og sildrer ned i det sentrale og autonome nervesystemet. Disse systemene regulerer alt fra fordøyelse, søvn og funksjonen til immunsystemet.


Symptomer på infiltrasjon av nervesystemet

Så, hvordan ser det ut når disse ulike systemene opplever å bli rammet av traumer? Vi kan dele det opp i seks stadier: fryse, slåss/flukt, skrekk, flagg, besvime.


Frys: Den første starten av traumer. Sjokk, fornektelse og foreløpige valg av behandling forekommer. Pupillene kan utvides, blodtrykket øker og andre symptomer på stress.


Fight or Flight: Valget av kamp eller flukt skjer på dette stadiet. Et individ står overfor potensialet til å gjennomgå brutal smerte eller flykte til det de oppfatter som trygt. Ting som økt blodstrøm, tung pust og uregelmessig fordøyelse kan forekomme.


Skrekk: De parasympatiske og sympatiske systemene gjennomgår spenninger og sammenstøt som forårsaker følelser av panikk, svimmelhet, kvalme, fordøyelsesbesvær og mer.


Flagg: Nedbryting av det parasympatiske systemet skjer. Bearbeiding eller mangel på det fører til at traumer enten bearbeides eller lagres. Eventuelle uønskede effekter kan oppstå på dette tidspunktet i forhold til de tilknyttede systemene og deres mangfoldige innvirkning på kroppen. Kroppens sanser og operasjoner kan bli svekket.


Besvimelse: Forekomsten av den fulle påvirkningen som kommer som et resultat av uløste eller ekstreme traumer. Psykiske og atferdsmessige lidelser som depresjon, angst eller posttraumatisk stress kan forekomme. Naturlige reaksjoner kan føre til at personen går i overlevelsesmodus.


Måten å Prosessere

Initiativet til å håndtere traumerespons involverer prosessen med å utvikle en systematisk regulering av følelser. Uformelt kan dette være en hvilken som helst metode som en person bruker for å takle eller regulere følelsene sine og effekten av dem. Vanligvis følger dette innledende eller pågående traumer.


Tilnærmingen til å jobbe gjennom traumer er ofte i å håndtere symptomer, da kilden allerede har oppstått. Ofte er det her terapier og psykisk helsepersonell kommer inn.


La oss vurdere dannelsen av minne som korrelerer med traumerespons. Det har dukket opp forskning som forteller oss at det er mulig å påvirke responsen din ved måten minnene dine er kodet på (Iordan, Dolcos & Dolcos, 2019). Hva dette betyr er at du kan minimere virkningen av traumer ved å fokusere på alternative, nøytrale eller til og med positive aspekter av det som skjer.


Det blir referert til som "intern emosjonell distraksjon." Skjønt, det er ikke akkurat en distraksjon som innebærer å legge ting til side og late som om de ikke eksisterer. Det er mer et fokus skifte som gjør det enklere å behandle.


Intern emosjonell distraksjon, metaforisk

Det ligner på å skjerme seg mot regn. Det kan strømme ute (traumer), og det er ikke noe du kan gjøre med det. Å gå utenfor ville sikkert resultere i å bli gjennomvåt hvis du gjorde det fritt. Du vil da, hypotetisk, måtte takle ubehaget ved å være våt.


Du kan tørke av senere og ha det bra, eller du kan takle kjølvannet av å bli syk. Men hvis du har en paraply (intern følelsesmessig distraksjon), kan du gå ut i nøyaktig samme regnbyge, ikke bli gjennomvåt – kanskje bare våt ved føttene, eller en dråpe her og der. Du må kanskje skifte sko eller klær, men du har det fortsatt bedre med den paraplyen enn uten.


Å utnytte evnen til å bruke dette prinsippet i ditt eget liv i forhold til traumer er ikke en lett oppgave. Faktisk ville det kreve et visst nivå av bevissthet når traumet oppstår, i motsetning til etter. Det er her ting som å lære å være selvsentrert, meditere og forstå triggerne dine, kommer til din hjelp.


Referanser

Chiozza, L. A. (1998). Hidden affects in somatic disorders : psychoanalytic perspectives on asthma, psoriasis, diabetes, cerebrovascular disease, and other disorders. Madison, Conn.: Psychosocial Press.


Chiozza, L. A. (1999). Why do we fall ill? : the story hiding in the body. Madison, Conn.: Psychosocial Press.


Dana, D., & Porges, S. W. Polyvagal exercises for safety and connection : 50 client-centered practices (First edition. ed.).


Doussard-Roosevelt, J. A., Porges, S. W., Scanlon, J. W., Alemi, B., & Scanlon, K. B. (1997). Vagal regulation of heart rate in the prediction of developmental outcome for very low birth weight preterm infants. Child Dev, 68(2), 173-186. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9179997


Kirkengen, A. L. (2009). Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Oslo: Universitetsforl.


Lordan, A. D., Dolcos, S., & Dolcos, F. (2019). Brain Activity and Network Interactions in the Impact of Internal Emotional Distraction. Cerebral Cortex, Volume 29, Issue 6, June 2019, Pages 2607–2623, https://doi.org/10.1093/cercor/bhy129


Porges, S. W. (2001). The polyvagal theory: phylogenetic substrates of a social nervous system. Int J Psychophysiol, 42(2), 123-146. doi:10.1016/s0167-8760(01)00162-3


Porges, S. W. (2011). The polyvagal theory : neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication, and self-regulation (1st ed.). New York: W.W. Norton.


Simon, R., & Porges, S. W. (2012). Understanding polyvagal theory : emotion, attachment and self-regulation [two-dimensional moving image]Counseling and therapy in video, volume 3 (pp. 60 min.). Retrieved from https://login.revproxy.brown.edu/login?url=http://www.aspresolver.com/aspresolver.asp?CTIV;2287050 Access online version; access limited to Brown University users


1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page