top of page

Insula - et hjerneområde der sanseopplevelser knyttes til den emosjonelle konteksten


Luuk L. Westerhof, M. Sc


Insulaen er en del av hjernen som ligger dypt foldet i den laterale sulcus (fissura lateralis), og ligger under overflaten av hjernen på siden. Den laterale sulcus er den store grøften mellom sovelappen, frontallappen og veggbenlappen (se figur 1):
Figur 1: den laterale sulcus
Den kan deles inn i tre deler hvor den fremre og bakre delen er de mest kjente. Den fremre kalles Anterior Insular Cortex; AIC og den bakre er den Postterior Insula; PI. (Se figur 2.)
Figur 2: Insula
Venstre hjernelappen kuttet opp for å se insulaen. En del av frontallappen og tinninglappen er fjernet på dette bildet.


Hva gjør Insulaen?

Insulaen er et hjerneområde der sanseopplevelser knyttes til den emosjonelle konteksten. Det er en del av det limbiske systemet (se figur 3):
Figur 3: Det Limbiske Systemet


Hjerne områdene i det limbiske systemet er blant annet involvert i følelser, emosjonell hukommelse, motivasjon og nyttelse. Den fremre delen av insulaen (Anterior Insula) er relatert til ufrivillig kontroll av tarmen, lukt, smak, følelser, emosjonell nytelse, motivasjon og emosjonell hukommelse.


Den bakre insulaen (Postterior Insula) er relatert til lyd (hørselsfunksjon), berøring og propriosepsjon/balanse (selvoppfatning av hvordan og hvor kroppen din er eller ligger gjennom skjelettet og muskelfunksjoner).


Insulaen er involvert i mange funksjoner og mottar umiddelbart informasjon fra flere områder av hjernen, inkludert thalamus og amygdala (se bilde 4 og 5) og hjernebarken. Insulaen sender informasjon tilbake til amygdala, orbitofrontal cortex og ventral striatum.


- Følelser og motivasjon

· Avsky

· Frykt, glede og sinne

· Emosjonell bevissthet, bevisst opplevelse av følelser

- Sosiale ferdigheter, observere sosiale signaler, empati

- Følelse av selvtillit, selvbevissthet, å vite at du er et unikt vesen

- Avhengighet og tvangsmessig atferd, emosjonelle aspekter ved en opplevelse

- Tale og språk

- Læring ved å høre og assosiere med lyd

- Bevegelser ved svelging, gastrisk peristaltikk, tale og hånd-øye motorikk

- Kontroll av autonome funksjoner ved å kontrollere sympatiske og parasympatiske systemer

- Selvbevissthet på et fysisk nivå, bevissthet om fysisk informasjon som smerte, hjerteslag og kroppstemperatur, oksygenstatus, kløe, full blære, hoven mage og sensuell berøring, funksjoner knyttet til overlevelsesbehov (homeostase og introspeksjon)

- Smerte og smerteopplevelse, måleinstrument for smerte og empati med smerte fra andre
Figur 4: Thalamus
Thalamus overfører sensoriske input til de primære sensoriske sonene i cortex. Hovedfunksjonen til thalamus er integrering av sensorisk informasjon rettet mot cortex.
Figur 5: Amygdala


Amygdala er lokalisert i den fremre delen av tinninglappen nær hypocampus og er en del av det limbiske systemet. Det er involvert i forming og lagring av informasjon relatert til emosjonelle hendelser. Det er involvert i lagring av langtidsminne og hjelper å skille når det er fare eller trussel eller noe skremmende.

Skader på amygdala forårsaker problemer med: minne dannelse, emosjonell følsomhet, lære og huske. Depresjon og frykt.
Figur 6: En kapret amygdala


Insula – følelser, sosiale ferdigheter, empati og selvinnsikt

Insulaen er som nevnt en del av det limbiske systemet som, som helhet er involvert i følelser og motivasjon (sammen med fornix, amygdala og deler av thalamus). Insula er, involvert i grunnleggende følelser som frykt, sinne glede, overraskelse og tristhet. Insula er den eneste delen av hjernen som er aktiv i avsky. Insula er også involvert i empati, det å kunne utvise sympati for andre. I tillegg er den emosjonelle bevisstheten, bevisst opplevelse av følelser satt her. Denne følelsesmessige bevisstheten gjør at du kan oppleve deg unikt som person (den autentiske selv).


Insula – avhengighet og tvangsmessig atferd (Obsessive Compulsive Disorder-OCD)

Insulaen er involvert i avhengighet og spesielt i det emosjonelle minnet og de bevisste følelsene (kompulsive) av avhengighet, som utgjør en viktig del av en avhengighet. En person som har vært rusavhengig og kommer til et sted eller i kontakt med (…) kan bli minnet om … rus og stå i fare for et tilbakefall (relapse).


Insula – tale og språk

Insula er en del av det lingvistiske nettverk som er involvert i å produsere tale og bearbeide språk: i denne prosessen er også den prefrontale cortex involvert. Skade på insula kan medføre en form for Broca – Afasi, som er en forstyrrelse av forståelsen og uttrykket av språk forårsaket av funksjonssvikt i hjernen. Afasi er en språkforstyrrelse (a = ikke, fasi = å snakke). Afasi er ikke en taleforstyrrelse.


Smerte og smerteopplevelse

Insulaen er involvert i smerte og smerteopplevelse. Kroniske smerter kan endre de anatomiske og funksjonelle strukturene til insulaen, og kan forstyrre tenkning og langvarig følelsesmessig tilstand. For eksempel, depresjon på grunn av kronisk smerte. Smerte kan påvirkes og endres av humør, oppmerksomhet, kognisjon og miljømessige faktorer.


Konsekvenser av skade i insula

· Mangel på avsky,

· Tvangsmessig atferd,

· Vanskeligheter med å artikulere, snakke flytende,

· Forstyrrelse av bevisstheten og fysiske forhold som er viktige for å overleve, som hjerte frekvensøkning, feber, sult, tørst med mer,

· Forstyrrelse i evnen til å oppfatte følelser og forstå sosiale situasjoner,

· Forstyrrelse av selvfølelsen, persepsjon som et unikt vesen, manglende evne til å uttrykke følelser (alexithemia),

· Forstyrrelse av å knytte følelser til sanseopplevelse, forstyrrelse av oppfatning av smerte.
394 visninger0 kommentarer

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page