top of page

Insula - et hjerneområde der sanseopplevelser knyttes til den emosjonelle konteksten


Luuk L. Westerhof, M. Sc


Insulaen er en del av hjernen som ligger dypt foldet i den laterale sulcus (fissura lateralis), og ligger under overflaten av hjernen på siden. Den laterale sulcus er den store grøften mellom sovelappen, frontallappen og veggbenlappen (se figur 1):
Figur 1: den laterale sulcus
Den kan deles inn i tre deler hvor den fremre og bakre delen er de mest kjente. Den fremre kalles Anterior Insular Cortex; AIC og den bakre er den Postterior Insula; PI. (Se figur 2.)
Figur 2: Insula
Venstre hjernelappen kuttet opp for å se insulaen. En del av frontallappen og tinninglappen er fjernet på dette bildet.


Hva gjør Insulaen?

Insulaen er et hjerneområde der sanseopplevelser knyttes til den emosjonelle konteksten. Det er en del av det limbiske systemet (se figur 3):
Figur 3: Det Limbiske Systemet


Hjerne områdene i det limbiske systemet er blant annet involvert i følelser, emosjonell hukommelse, motivasjon og nyttelse. Den fremre delen av insulaen (Anterior Insula) er relatert til ufrivillig kontroll av tarmen, lukt, smak, følelser, emosjonell nytelse, motivasjon og emosjonell hukommelse.


Den bakre insulaen (Postterior Insula) er relatert til lyd (hørselsfunksjon), berøring og propriosepsjon/balanse (selvoppfatning av hvordan og hvor kroppen din er eller ligger gjennom skjelettet og muskelfunksjoner).


Insulaen er involvert i mange funksjoner og mottar umiddelbart informasjon fra flere områder av hjernen, inkludert thalamus og amygdala (se bilde 4 og 5) og hjernebarken. Insulaen sender informasjon tilbake til amygdala, orbitofrontal cortex og ventral striatum.


- Følelser og motivasjon

· Avsky

· Frykt, glede og sinne

· Emosjonell bevissthet, bevisst opplevelse av følelser

- Sosiale ferdigheter, observere sosiale signaler, empati

- Følelse av selvtillit, selvbevissthet, å vite at du er et unikt vesen

- Avhengighet og tvangsmessig atferd, emosjonelle aspekter ved en opplevelse

- Tale og språk

- Læring ved å høre og assosiere med lyd

- Bevegelser ved svelging, gastrisk peristaltikk, tale og hånd-øye motorikk

- Kontroll av autonome funksjoner ved å kontrollere sympatiske og parasympatiske systemer

- Selvbevissthet på et fysisk nivå, bevissthet om fysisk informasjon som smerte, hjerteslag og kroppstemperatur, oksygenstatus, kløe, full blære, hoven mage og sensuell berøring, funksjoner knyttet til overlevelsesbehov (homeostase og introspeksjon)

- Smerte og smerteopplevelse, måleinstrument for smerte og empati med smerte fra andre