top of page

HVORDAN TRAUMER SKAPER NEGATIVE MØNSTRE I RELASJONSFORHOLD

Uløste traumer kan skape utfordringer i kommunikasjon, intimitet og tillit.Traumer er ekstreme livshendelser som kan true din fysiske eller psykiske overlevelse. En prosentandel av mennesker som opplever traumer har klinisk diagnostiserbar post traumatisk stresslidelse (PTSD), men mange flere har traume relaterte symptomer som fysiologiske reaksjoner på triggere, panikkanfall, kronisk angst, sinne eller nummenhet eller tap av tillit.


I tillegg til traumer som voldtekt, overgrep i barndommen eller krig, ​​kan en mengde med negative livshendelser, uløst kronisk stress (for eksempel langvarig arbeidsledighet), tidligere voldelige forhold eller oppvekst i en dysfunksjonell familie også føre til traume lignende reaksjoner og mottakelighet for emosjonell utløsning og reaktivitet.


Fagfolk som jobber med traumer, refererer ofte til denne typen hendelser som "små t" traumer for å skille dem fra den "store T" av livstruende hendelser. Men begge kan påvirke relasjonene dine på negative måter om du ikke utvikler mestring gjennom terapi eller selvhjelp eller en kombinasjon av dem.


Følgende er fire måter traumer kan påvirke romantiske forhold negativt:


1. Å bli trigget inn i traumatiserte tilstander

Vår nevrologi fungerer slik at hvis du har ubehandlede traumer eller PTSD-symptomer, eller opplever kroniske, pågående stressende situasjoner, vil de sannsynligvis bli utløst i tilstander av "kamp, ​​flukt eller fryse" når du møter situasjoner som minner -traume påminnere- deg om det opprinnelige, traumer eller pågående stressfaktorer eller situasjoner som nevrologien din opplever som viktige for fysisk/emosjonell overlevelse.


Fordi våre forfedre var stammefolk og var avhengige av stammen for beskyttelse, mat og husly, er vi så å si programmert til å reagere på opplevd fare, trussel eller avvisning i relasjonsforhold som om de var trusler mot vår fysiske overlevelse. I tillegg, hvis du også har tidligere traumer eller for tiden opplever situasjoner som er faktiske trusler mot overlevelse (for eksempel gjeld, arbeidsledighet, alvorlig sykdom), kan det være enda større sannsynlighet for at du reagerer på relasjons konflikt eller avvisning gjennom nevrologiens primitive overlevelsesmekanismer.


En del av vår nevrologi kalt amygdala er koblet til å ta over og generere kamp-, flykt- eller frysereaksjoner når hjernen din opplever/sanser en relasjonskonflikt som en nødssituasjon. Dette kan føre til at du sier ting du ikke mener, skriker eller mister kontrollen, eller føler deg overveldet og stengt. Alle disse reaksjonene kan føre til at en partner føler seg angrepet, avvist eller forlatt, noe som utløser deres nødberedskaps nettverk, og slik fortsetter syklusen.


2. Slåss, flykter eller fryser

Ubehandlede traumer eller pågående alvorlige kroniske stressfaktorer kan føre til at de primitive hjernenettverkene som er involvert i overlevelse og trussel respons, kaprer -hijack- hjernen din til en "kjemp, flykt eller fryse"-tilstand.


Hvis en av disse reaksjonene hjalp deg med å overleve barndomstraumer (for eksempel å flykte fra en borderline-forelder eller slåss med en full, sint forelder slik at de ikke skader et yngre søsken ), vil hjernen din gi den typen respons prioritet og automatisk generere slåssing, flykter eller fryser når amygdalaen signaliserer en nødsituasjon i forholdet.


Dette kan resultere i følgende atferd som er skadelig for relasjoner:


· Slåss. Angripe partneren din verbalt eller fysisk, rase mot dem, gi dem skylden for alle problemene dine, uttrykke forakt, være kontrollerende eller krevende, eller ikke la ting gå.

· Flykte. Unngå å håndtere problemer, få panikk og handle impulsivt, eller flykte fra intimitet eller følelsesmessige situasjoner.

· Fryse. Føler seg hjelpeløs, føler seg ute av stand til å handle, eller slår av og kobler fra partneren din.


3. Skambaserte svar

Mellommenneskelige traumer eller kronisk avvisning kan skape giftig skam. Skam er en destruktiv følelse i mellommenneskelige og romantiske relasjonsforhold (med mindre du faktisk har gjort noe forferdelig). Skam får deg til å ønske å gjemme deg eller føle raseri mot mennesker du oppfatter som å ha skammet deg eller avvist deg. Skam får deg til å skjule viktige deler av deg selv for partneren din. Du kan sette opp en "vegg" eller maskere usikkerhet ved å angripe andre eller overkompensere.


Skam gjør det også vanskelig for deg å høre kritikk, selv om det er velment. Du vil sannsynligvis reagere defensivt fordi du ikke vil at feilene dine skal avsløres. Skam gir deg lyst til å gi opp forhold i stedet for å kjempe for dem.


Du kan vende deg til avhengighet eller tvangsmessig atferd som en måte å selvmedisinere skammen på. Du kan drikke eller ta narkotika, spille videospill for mye, handle tvangsmessig, utagere seksuelt eller bli arbeidsnarkoman. Alle disse mønstrene tar deg bort fra å være tilgjengelig for en partner fordi de fører til at du prioriterer stoffet/atferden du ønsker fremfor partnerens behov og følelser.


4. Rigide, negative oppfatninger om forhold

Å oppleve traumer i relasjonsforhold eller å ha en dysfunksjonell familiehistorie som du ikke har taklet kan forme din tro på forhold på negative måter. Disse troene kan deretter influere og påvirke hvordan du oppfatter partnerens handlinger, noe som fører til at du tolker dem i det verste lyset. Du kan kanskje ikke stole på, og overvåker derfor hele tiden statusen til forholdet ditt eller prøver å kontrollere partneren din.


Du kan være overdrevent redd for avvisning eller forlatelse og derfor ikke sette deg selv der ute for å finne intimitet, eller du kan avvise andre før de kan avvise deg. Du kan føle at partneren din aldri vil være i stand til å forstå følelsene dine eller bli motivert til å møte dine behov. Dette kan føre til at du ikke uttrykker hva du ønsker eller trenger og ende opp med harme når partneren din ikke leser tankene dine.


5. Traumer kan føre til at du velger usunne partnere og blir hos dem for lenge

Traumer i opprinnelsesfamilien din (både "stor T" og "lille t") kan etterlate deg med usikkerhet og følelser som ikke fortjener kjærlighet. Derfor kan det være mer sannsynlig at du tolererer respektløs oppførsel eller kommer med unnskyldninger for en partner, i stedet for å sette grenser eller forlate.


Du kan føle at et dysfunksjonelt forhold er det beste du kan gjøre eller føler deg for redd for å være alene til å forlate selv en voldelig partner. Du kan ta på deg for mye av skylden eller bli lett manipulert (som du ble av din dysfunksjonelle forelder). Du kan bli tiltrukket av voldelige eller ukjærlige partnere på grunn av "traumebinding": Traumeopplevelse kan gjøre deg avhengig av emosjonell intensitet, så du avviser den vennlige, ærlige, respektfulle personen til fordel for den inkonsekvente, avvisende, nedverdigende eller manipulerende.Siste ord

Hvis noen av disse mønstrene høres kjent ut, kan det være en god idé å ta umiddelbar kontakt med; kontakt@sponte.no www.sponte.no


Mellommenneskelige traumer legger igjen sin arv gjennom varige tro og atferdsmønstre som gjør det vanskeligere for deg å finne og opprettholde genuint kjærlige og autentiske relasjoner. Ved å bli klar over disse mønstrene kan du begynne å tenke og handle annerledes, gi deg selv mer respekt, beskyttelse og selvkjærlighet og ta klokere avgjørelser om forhold og hvem du skal samarbeide med.


Du kan lære å ikke ha relasjonsdiskusjoner når du opplever å bli triggered eller aktivert og på denne måten føle økt egenverd som gjør deg mindre følsom for konflikt og avvisning. Over tid vil du ha mindre sannsynlighet for å overreagere på opp- og nedturer i forholdet med primitive nød responser.36 visninger0 kommentarer

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page