top of page

Hvordan slutte å frykte og hindre deg i å nå dine mål


Av, Luuk L. Westerhof, M. Sc


Frykt er en opplevelse vi alle har følt på et eller annet tidspunkt. Frykt forbinder vi ofte med opplevelsen av redsel som overmanner, lammer og overvinner oss alle i et øyeblikk av fare (Levine, 1997; Porges, 2001).


Frykt er faktisk en måte som vi har utviklet for å beskytte oss selv i situasjoner hvor sinnet, kroppen og instinktene våre oppfatter situasjonen eller eksistensen som farlige (Dana & Porges; Porges, 2003, 2009; Simon & Porges, 2012). Når vi frykter frigjør vår nevrologi hormoner som endrer stoffskiftet og kroppen vår oppmuntres til å respondere på en måte som kan redde vårt liv, ved hjelp av løpe, gjemme og frys responsen.


Det er i dette øyeblikket at vi handler ut ifra instinktene våre som er styrt av reptil hjernen, den mest primitive delen av vår nevrologi. Er vår respons styrt av instinktene har man ikke lengre kontroll-vi er ikke lengre styrt av rasjonelle tanker, noe som betyr at vi reagerer uten å tenke, og sparer verdifull tid for å redde oss selv fra den nåværende trusselen ved hjelp av fight, flight eller freeze. I en farlig situasjon kan frykt utgjøre forskjellen mellom liv og død, og det er en uvurderlig følelse. Men frykten begrenser seg dessverre ikke bare til liv og død.


Frykt i hverdagen

Vi kan også føle frykt når vi opplever risiko i vårt daglige liv, rutiner og vaner. Det betyr at frykt kan lamme oss i det øyeblikket vi tar en beslutning når det gjelder fremtiden vår, og i virkeligheten kan dette få katastrofale konsekvenser for å nå våre mål.


Følgelig kan en relativt harmløs liten avgjørelse indusere en følelse av panikk og frykt som utløser vårt naturlige instinkt for kamp eller flukt. Realiteten i dette viser seg i, at hver dag sier folk nei til sosiale interaksjoner, sjansen til å utmerke seg på arbeidsplassen sin, muligheten til å lære nye ferdigheter og til og med sabotere personlige relasjoner – alt på grunn av angsten og frykten de føler.


Hvordan stoppe frykt fra å hindre deg i å nå målene dine?

Den gode nyheten er at du allerede tar skritt i riktig retning. Bare ved å lese denne artikkelen kan innebære en erkjennelse om, at frykt kan holde deg tilbake fra å nå målene dine.

Og som med de fleste ting, er det å være klar over problemet det første skrittet for å overvinne det. Det neste trinnet i prosessen er nå å forstå roten til frykten din og hvordan du kan overvinne den når du begynner å føle grepet.


Det tredje trinnet er, finn deg en lyttende og god terapeut som kan bistå deg i å få en større innblikk i, og hva du kan gjøre videre med frykten og angsten.


Hvis du har opplevd traumer tidligere, er sannsynligvis terapi den beste måten å takle og håndtere frykten på, ettersom ulike traumer påvirker oss alle på forskjellige måter og en dyktig og lyttende terapeut kan vise seg å være den beste personen til å veilede deg på veien til bedring og tilbake på veien for å nå dine mål.


Faktum er at frykt alltid vil være en del av deg, og det er en stor ting fordi vi trenger det. Men frykt trenger ikke å kontrollere deg, og det bør absolutt ikke stoppe deg fra å nå dine mål.


Referanser

Dana, D., & Porges, S. W. Polyvagal exercises for safety and connection : 50 client-centered practices (First edition. ed.).


Levine, P. A. (1997). Waking the tiger : healing trauma through the body. Berkeley, Calif.: North Atlantic Books.


Porges, S. W. (2001). The polyvagal theory: phylogenetic substrates of a social nervous system. Int J Psychophysiol, 42(2), 123-146. doi:10.1016/s0167-8760(01)00162-3


Porges, S. W. (2003). The Polyvagal Theory: phylogenetic contributions to social behavior. Physiol Behav, 79(3), 503-513. doi:10.1016/s0031-9384(03)00156-2


Porges, S. W. (2009). The polyvagal theory: new insights into adaptive reactions of the autonomic nervous system. Cleve Clin J Med, 76 Suppl 2, S86-90. doi:10.3949/ccjm.76.s2.17


Simon, R., & Porges, S. W. (2012). Understanding polyvagal theory : emotion, attachment and self-regulation [two-dimensional moving image]Counseling and therapy in video, volume 3 (pp. 60 min.). Retrieved from https://login.revproxy.brown.edu/login?url=http://www.aspresolver.com/aspresolver.asp?CTIV;2287050 Access online version; access limited to Brown University users


5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page