top of page

Hva er lært hjelpeløshet og hvorfor skjer det?

Luuk L. Westerhof, M. Sc


Når fiendtlige hendelser skjer i vårt liv, tenderer vi å tro at vi vil gjøre det som er nødvendig for å endre situasjonen. Forskning på det som kalles lært hjelpeløshet har vist at når folk føler at de ikke har kontroll over hva som skjer, og at de har de en tendens til å bare gi opp og akseptere sin skjebne.1


Hva er lært hjelpeløshet?


Forskere, gjennom forsøk på dyr har gjort funn som viser at Lært hjelpeløshet oppstår når et dyr gjentatte ganger blir utsatt for en aversiv (fiendtlig) stimulans som det ikke kan unnslippe. Til slutt vil dyret slutte å prøve å unngå stimulansen og oppføre seg som om det er helt hjelpeløst å endre situasjonen. Selv når muligheter til å unnslippe finnes, vil denne lærde hjelpeløsheten forhindre enhver handling.2


Mens konseptet er sterkt knyttet til dyrepsykologi og atferd, kan det også gjelde mange situasjoner som involverer mennesker.3


Når et menneske føler at den ikke har kontroll over sin situasjon, kan den begynne å oppføre seg hjelpeløs. Denne passiviteten kan føre til at et menneske overser muligheter for symptom demping eller forandring.4


Oppdagelsen av lært hjelpeløshet

Begrepet lært hjelpeløshet ble oppdaget ved et uhell av psykologene Martin Seligman og Steven F. Maier. De hadde i utgangspunktet observert hjelpeløs oppførsel hos hunder som var klassisk betinget (opprant læring) til å forvente et elektrisk støt etter å ha hørt en tone.5

Senere ble hundene plassert i en shuttlebox som inneholdt to kamre skilt av en lav hinder. Gulvet ble elektrifisert på den ene siden, og ikke på den andre. Hundene som tidligere ble utsatt for den klassiske kondisjonen gjorde ingen forsøk på å unnslippe, selv om det å unngå sjokket bare innebar å hoppe over en liten hindring.


For å undersøke dette fenomenet utviklet forskerne deretter et nytt eksperiment.5

· I gruppe én ble hundene festet i seler i en periode og deretter sluppet ut.


· I gruppe to ble hundene plassert i samme seler, men ble utsatt for elektriske støt som kunne unngås ved å trykke på et panel med nesen.


· I gruppe tre fikk hundene de samme sjokkene som i gruppe to, bortsett fra at de i denne gruppen ikke klarte å kontrollere sjokket. For de hundene i den tredje gruppen så sjokkene ut til å være helt tilfeldige og utenfor deres kontroll.


Hundene ble deretter plassert i en shuttlebox. Hunder fra første og andre gruppe lærte raskt at å hoppe over hindringen eliminerte sjokket. De fra den tredje gruppen gjorde imidlertid ingen forsøk på å komme seg vekk fra sjokkene.


På grunn av sin tidligere erfaring hadde de utviklet en kognitiv forventning om at ingenting de gjorde ville forhindre eller eliminere sjokkene.


Lært hjelpeløshet hos mennesker


Lært hjelpeløshet har sammenheng med ukontrollerbare fiendtlige hendelser, som fører til redusert opplevelse av kontroll og dermed bidrar til en mental forverring i form av generalisert hjelpeløs atferd.


Lært hjelpeløshet; en passiv resignasjon produsert ved gjentagende eksponering til negative hendelser som er forstått som uunngåelig: «Vi kan ikke endre kursen av de negative hendelser, dermed er å feile uunngåelig og uoverkommelig.


Lært hjelpeløshet handler om individets responser på feil (ikke suksess): Lært hjelpeløshet er et kontrollproblem, ikke en kompetanse problem.


Virkningen av lært hjelpeløshet har blitt demonstrert i forskjellige dyrearter, men effektene kan også ses hos mennesker.


Tenk på et ofte brukt eksempel: Et barn som presterer dårlig på matteprøver og oppgaver, vil raskt begynne å føle at ingenting han gjør vil ha noen effekt på matte prestasjonen. Når han senere står overfor noen form for matte relatert oppgave, kan han oppleve en følelse av hjelpeløshet.


Lært hjelpeløshet har også vært forbundet med flere forskjellige psykiske problemer.1 Depresjon.6 angst, fobier, sjenanse og ensomhet kan alle forverres av lært hjelpeløshet.


For eksempel kan en kvinne som føler seg sjenert i sosiale situasjoner til slutt begynne å føle at det ikke er noe hun kan gjøre for å overvinne symptomene sine. Denne følelsen av at symptomene hennes er utenfor hennes direkte kontroll, kan føre til at hun slutter å prøve å engasjere seg i sosiale situasjoner, og dermed gjøre hennes sjenanse enda mer uttalt.7


Forskere har imidlertid funnet ut at lært hjelpeløshet ikke alltid generaliseres på tvers av alle settinger og situasjoner.1


En elev som opplever lært hjelpeløshet med hensyn til matematikk klasse, vil ikke nødvendigvis oppleve den samme hjelpeløsheten når han står overfor å utføre beregninger i den virkelige verden. I andre tilfeller kan folk oppleve lært hjelpeløshet som generaliserer på tvers av en rekke situasjoner.


Lært hjelpeløshet hos barn


Lært hjelpeløshet stammer ofte fra barndommen, og upålitelige eller ikke-responsive omsorgspersoner kan ha bidratt til tilblivelse av disse følelsene.4 Denne lærde hjelpeløsheten kan begynne veldig tidlig i livet.


Barn oppvokst i institusjonaliserte omgivelser, for eksempel, viser ofte symptomer på hjelpeløshet selv under barndommen, men også i voksen alder. Institusjonaliserte omgivelsene legger hos barn ofte til rette for at de utvikler stort repertoar på å tilpasse seg hva den blir fortalt, men utvikler lavt repertoar på å lytte til seg selv, ha seg selv som referanseramme for de valg han tar.


Den første varianten kan legge til rette for internaliserte tanker om at, barnet ikke er verd nok til å bli lyttet til, sett og forstått. Utvikles slike indre dialoger, vil det kunne føre til en frakobling av selvet og hva den føler og ønsker. Under vanskelige og utfordrende situasjoner oppleves da ofte følelser av lært hjelpeløshet, ikke fordi det er noe galt med barnet, men noe galt har invadert barnets sinn, nemlig den fatalistiske tanken om at «jeg er ikke verd noe, jeg kan ikke noe». Den slags indre dialog medfører opplevelser av avmakt og dermed hjelpeløshet.


Når barn trenger hjelp, men ingen kommer til deres hjelp, kan det fører til følelser om at ingenting de gjør vil endre deres situasjon. Gjentatte opplevelser som styrker disse følelsene av hjelpeløshet, håpløshet og avmakt kan føre til at man utvikler seg til voksen alder med internaliserte modeller av at det ikke er noe man kan gjøre for å endre sine problemer.


Noen vanlige symptomer på lært hjelpeløshet hos barn inkluderer:8


· Unnlatelse til å be om hjelp

· Frustrasjon

· Gi opp

· Mangel på innsats

· Lav selvtillit

· Passivitet

· Liten motivert


Lært hjelpeløshet kan også føre til angst, depresjon eller begge deler.9 Når barn føler at de ikke har hatt kontroll over de tidligere hendelsene i livet, utvikler de forventninger om at fremtidige hendelser vil være like ukontrollerbare. Det er viktig å poengtere at disse forventningene dannes mye nevroseptisk (se min artikkel om den Polyvagale teorien – teorien om trygghet på; www.sponte.no


Denne prosessen kan utvikle seg slik fordi barnet tror at ingenting de gjør noen gang vil endre utfallet av en hendelse, og med det blir barna ofte igjen med en tanke om at det ikke nyter å bry seg allikevel med å om å prøve.


Akademisk strev kan også potensielt føre til følelser av lært hjelpeløshet.10 Et barn som gjør en innsats for å gjøre det bra, men likevel ikke får det til, kan ende opp med å føle at de ikke har kontroll over karakterene eller innsatsen.


Siden ingenting de gjør ser ut til å gjøre noen forskjell, vil de slutte å prøve og karakterene deres kan dermed blir enda dårligere. Det er viktig å holde for øyene at det ikke nødvendigvis handler om at barnet ikke kan, men mer at barnet ikke får det til, «på grunn av».


Utfordringen til foreldrene, lærere eller andre fagfolk blir da spørsmålet om; «Hvordan kan jeg være sammen, snakke sammen med dette barnet på måter som innbyr til utviklende samtaler?» Vi må bevege oss mye mer bort fra hjelpe tanker og mye mer i å bevege oss i retning av utviklingstanker. De nevnte problemer kan også påvirke andre områder av barnets liv. Deres reduserte prestasjoner på skolen (på grunn av (…)) kan få dem til å føle at ingenting de gjør er riktig eller nyttig, slik at de også kan miste motivasjonen til å prøve på andre områder av livet.Lært hjelpeløshet og mental helse


Lært hjelpeløshet kan også bidra til følelser av angst og kan påvirke opptrappingen til (…), alvorlighetsgraden og utholdenheten til tilstander som beskrives som generalisert angstlidelse (GAD).


Når du opplever kronisk angst, kan du til slutt gi opp å finne lindring fordi dine engstelige følelser virker uunngåelige og uhåndterlige. På grunn av dette kan personer som opplever psykiske helseproblemer nekte medisinering eller terapi som kan bidra til å lindre symptomene deres.


Etter hvert som folk blir eldre, kan lært hjelpeløshet bli noe av en ond syklus. Når man støter på utfordringer som angst eller depresjon, kan folk føle at ingenting kan gjøres for å lette disse følelsene.


Folk unnlater da å oppsøke profesjonell bistand som kan hjelpe dem, noe som deretter kan bidra til symptom forverring.


Rollen til forklarende stiler

Hva forklarer hvorfor noen mennesker utvikler lært hjelpeløshet og andre ikke? Hvorfor er det spesifikt for noen situasjoner, men mer globalt i andre?


Attribusjon eller forklarende stiler kan også spille en rolle i å bestemme hvordan mennesker påvirkes av lært hjelpeløshet. Dette perspektivet antyder at en persons karakteristiske stil med å forklare hendelser bidrar til å avgjøre om de vil utvikle lært hjelpeløshet eller ikke.11Forklarende stiler og deres rolle i stress og lært hjelpeløshet:


- Stabil kontra ustabil: Dette har å gjøre med hvordan du oppfatter utholdenheten i en situasjon. Forandrer det seg over tid eller uforanderlige? Forventer du at ting skal bli bedre eller verre, eller bli akkurat som de er i lang tid? Dette kan gjøre en forskjell i hvor stressende noe virker. Hvis du tar en stressende klasse på skolen, vet du i det minste at klassen vil være over om noen måneder (mens en stressende jobb kan være noe å forholde seg til i årevis).


- Global kontra lokal: Er en universell stressor gjennom hele livet ditt (det alt gjennomgripende)? Eller er det spesifikt for en del av livet ditt? Et godt eksempel på dette er følelsen av å ha lykke eller uflaks. Hvis du føler deg uheldig (uflaks gjennomsyrer hele livet), kan en negativ opplevelse virke som et varsel om at flere dårlige ting skal komme. På samme måte, hvis du tilskriver en dårlig prestasjon på jobben som å være på grunn av noe globalt som en oppfattet manglende evne til å gjøre jobben godt, kan et feil virke som et tegn på flere feil som kommer. Noen som ser på én dårlig prestasjon som et tegn på en dårlig dag eller søvnmangel – noe mer lokalt og mindre globalt – vil få enklere tid til å riste av seg én feil.- Intern kontra ekstern: Ser du årsaken til en hendelse som i deg selv (personalisering) eller utenfor deg selv? Hvis du har en vanskelig dag og ser det som "din feil", vil du føle deg mer stresset enn om du ser det som på grunn av andre faktorer enn deg. På samme måte, når du står overfor konflikt med andre, kan det å se problemet som å være forankret i noe som er "deres problem" i stedet for "din feil" hjelpe deg med å ta ting mindre personlig og føle deg mindre skadet.


Hvis mange mennesker har de samme klagene om deg, hjelper det å se på hva de sier for å vurdere om det er noe du kanskje vil endre. Men generelt hjelper det å vite at mange av folks klager kan ha mer å gjøre med dem enn med deg.


Endre forklaringsstil


Forklarende stiler kan endres med oppmerksomhet og praksis. Du må lære å gjenkjenne dine egne kognitive forvrengninger og praktisere kognitive restrukturerings teknikker for å endre disse forvrengningene. Dette kan føre til en endring i forklarende stiler fra en negativ forklarende stil til en mer positiv.


En pessimistisk forklarende stil er forbundet med større sannsynlighet for å oppleve lært hjelpeløshet. Personer med denne forklarende stilen har en tendens til å se negative hendelser som uunngåelige og uunngåelige tenderer en til å ta personlig ansvar for slike negative hendelser.


Overvinne lært hjelpeløshet


Hva kan folk og hva kan du gjøre for å overvinne lært hjelpeløshet? Forskning tyder på at lært hjelpeløshet kan reduseres med hell, spesielt hvis intervensjon oppstår i tidlig begynnelse. Langsiktig lært hjelpeløshet kan også reduseres, selv om det kan kreve langsiktig innsats.


Terapi kan være effektivt for å redusere symptomer på lært hjelpeløshet. For eksempel psykoterapi og kognitiv terapi kan være gunstig for å endre på tankesett og atferdsmønstre som bidrar til lært hjelpeløshet.


Målet med CBT (kognitiv atferds terapi) er å hjelpe en person med å identifisere negative tankemønstre som bidrar til følelser av lært hjelpeløshet og deretter erstatte disse tankene med mer optimistiske og rasjonelle tanker. Denne prosessen innebærer ofte å nøye analysere hva du tenker, aktivt utfordre disse ideene og bestride negative tankemønstre.

En dyrestudiet antydet at trening kan være nyttig for å redusere symptomer på lært hjelpeløshet.12


Lært hjelpeløshet kan ha en dyp innvirkning på mental helse og velvære. Personer som opplever lært hjelpeløshet, kan også oppleve symptomer på depresjon, forhøyd stressnivå og redusert motivasjon til å ta vare på sin fysiske helse.


Ikke alle reagerer på opplevelser på samme måte. Noen mennesker er mer resilient når de opplever lært hjelpeløshet i møte med ukontrollerbare hendelser, ofte på grunn av biologiske og psykologiske faktorer. Barn oppdratt av hjelpeløse foreldre, kan tendere mer til å oppleve lært hjelpeløshet.


Hvis du føler at lært hjelpeløshet kan ha en negativ innvirkning på livet og helsen din, kan du vurdere å ta kontakt med klinisk spesialist i familieterapi og master i helsefremmende arbeid for å bestille time: kontakt@sponte.no www.sponte.no


Referanser

1. Maier SF, Seligman ME. Learned helplessness at fifty: Insights from neuroscience. Psychol Rev. 2016;123(4):349-367. doi:10.1037/rev0000033

2. Hockenbury DE, Hockenbury SE. Discovering Psychology. New York: Macmillan; 2011.

3. American Psychological Association. Learned helplessness.

4. Nuvvula S. Learned helplessness. Contemp Clin Dent. 2016;7(4):426-427. doi:10.4103/0976-237X.194124

5. Seligman ME. Learned helplessness. Annu Rev Med. 1972;23:407-12. doi:10.1146/annurev.me.23.020172.002203

6. Vollmayr B, Gass P. Learned helplessness: unique features and translational value of a cognitive depression model. Cell Tissue Res. 2013 Oct;354(1):171-8. doi: 10.1007/s00441-013-1654-2

7. Goetz TE, Dweck CS. Learned helplessness in social situations. J Pers Soc Psychol. 1980;39(2):246-55. doi: 10.1037//0022-3514.39.2.246

8. Butkowsky IS, Willows DM. Cognitive-motivational characteristics of children varying in reading ability: Evidence for learned helplessness in poor readers. Journal of Educational Psychology. 1980;72(3):408-422. doi:10.1037/0022-0663.72.3.408

9. Hammack SE, Cooper MA, Lezak KR. Overlapping neurobiology of learned helplessness and conditioned defeat: implications for PTSD and mood disorders. Neuropharmacology. 2012;62(2):565-575. doi:10.1016/j.neuropharm.2011.02.024

10. Fincham FD, Hokoda A, Sanders R Jr. Learned helplessness, test anxiety, and academic achievement: a longitudinal analysis. Child Dev. 1989 Feb;60(1):138-45. doi:10.1111/j.1467-8624.1989.tb02703.x

11. Peterson C, Park C. Learned helplessness and explanatory style. In: Barone DF, Hersen M, Van Hasselt VB, eds. Advanced Personality. Springer US; 1998:287-310. doi:10.1007/978-1-4419-8580-4_12

12. Greenwood BN, Fleshner M. Exercise, learned helplessness, and the stress-resistant brain. Neuromol Med. 2008;10(2):81-98. doi:10.1007/s12017-008-8029-y


573 visninger0 kommentarer

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page