top of page

Hva er lært hjelpeløshet og hvorfor skjer det?

Luuk L. Westerhof, M. Sc


Når fiendtlige hendelser skjer i vårt liv, tenderer vi å tro at vi vil gjøre det som er nødvendig for å endre situasjonen. Forskning på det som kalles lært hjelpeløshet har vist at når folk føler at de ikke har kontroll over hva som skjer, og at de har de en tendens til å bare gi opp og akseptere sin skjebne.1


Hva er lært hjelpeløshet?


Forskere, gjennom forsøk på dyr har gjort funn som viser at Lært hjelpeløshet oppstår når et dyr gjentatte ganger blir utsatt for en aversiv (fiendtlig) stimulans som det ikke kan unnslippe. Til slutt vil dyret slutte å prøve å unngå stimulansen og oppføre seg som om det er helt hjelpeløst å endre situasjonen. Selv når muligheter til å unnslippe finnes, vil denne lærde hjelpeløsheten forhindre enhver handling.2


Mens konseptet er sterkt knyttet til dyrepsykologi og atferd, kan det også gjelde mange situasjoner som involverer mennesker.3


Når et menneske føler at den ikke har kontroll over sin situasjon, kan den begynne å oppføre seg hjelpeløs. Denne passiviteten kan føre til at et menneske overser muligheter for symptom demping eller forandring.4


Oppdagelsen av lært hjelpeløshet

Begrepet lært hjelpeløshet ble oppdaget ved et uhell av psykologene Martin Seligman og Steven F. Maier. De hadde i utgangspunktet observert hjelpeløs oppførsel hos hunder som var klassisk betinget (opprant læring) til å forvente et elektrisk støt etter å ha hørt en tone.5

Senere ble hundene plassert i en shuttlebox som inneholdt to kamre skilt av en lav hinder. Gulvet ble elektrifisert på den ene siden, og ikke på den andre. Hundene som tidligere ble utsatt for den klassiske kondisjonen gjorde ingen forsøk på å unnslippe, selv om det å unngå sjokket bare innebar å hoppe over en liten hindring.


For å undersøke dette fenomenet utviklet forskerne deretter et nytt eksperiment.5

· I gruppe én ble hundene festet i seler i en periode og deretter sluppet ut.


· I gruppe to ble hundene plassert i samme seler, men ble utsatt for elektriske støt som kunne unngås ved å trykke på et panel med nesen.


· I gruppe tre fikk hundene de samme sjokkene som i gruppe to, bortsett fra at de i denne gruppen ikke klarte å kontrollere sjokket. For de hundene i den tredje gruppen så sjokkene ut til å være helt tilfeldige og utenfor deres kontroll.


Hundene ble deretter plassert i en shuttlebox. Hunder fra første og andre gruppe lærte raskt at å hoppe over hindringen eliminerte sjokket. De fra den tredje gruppen gjorde imidlertid ingen forsøk på å komme seg vekk fra sjokkene.


På grunn av sin tidligere erfaring hadde de utviklet en kognitiv forventning om at ingenting de gjorde ville forhindre eller eliminere sjokkene.


Lært hjelpeløshet hos mennesker


Lært hjelpeløshet har sammenheng med ukontrollerbare fiendtlige hendelser, som fører til redusert opplevelse av kontroll og dermed bidrar til en mental forverring i form av generalisert hjelpeløs atferd.


Lært hjelpeløshet; en passiv resignasjon produsert ved gjentagende eksponering til negative hendelser som er forstått som uunngåelig: «Vi kan ikke endre kursen av de negative hendelser, dermed er å feile uunngåelig og uoverkommelig.


Lært hjelpeløshet handler om individets responser på feil (ikke suksess): Lært hjelpeløshet er et kontrollproblem, ikke en kompetanse problem.


Virkningen av lært hjelpeløshet har blitt demonstrert i forskjellige dyrearter, men effektene kan også ses hos mennesker.


Tenk på et ofte brukt eksempel: Et barn som presterer dårlig på matteprøver og oppgaver, vil raskt begynne å føle at ingenting han gjør vil ha noen effekt på matte prestasjonen. Når han senere står overfor noen form for matte relatert oppgave, kan han oppleve en følelse av hjelpeløshet.


Lært hjelpeløshet har også vært forbundet med flere forskjellige psykiske problemer.1 Depresjon.6 angst, fobier, sjenanse og ensomhet kan alle forverres av lært hjelpeløshet.


For eksempel kan en kvinne som føler seg sjenert i sosiale situasjoner til slutt begynne å føle at det ikke er noe hun kan gjøre for å overvinne symptomene sine. Denne følelsen av at symptomene hennes er utenfor hennes direkte kontroll, kan føre til at hun slutter å prøve å engasjere seg i sosiale situasjoner, og dermed gjøre hennes sjenanse enda mer uttalt.7


Forskere har imidlertid funnet ut at lært hjelpeløshet ikke alltid generaliseres på tvers av alle settinger og situasjoner.1


En elev som opplever lært hjelpeløshet med hensyn til matematikk klasse, vil ikke nødvendigvis oppleve den samme hjelpeløsheten når han står overfor å utføre beregninger i den virkelige verden. I andre tilfeller kan folk oppleve lært hjelpeløshet som generaliserer på tvers av en rekke situasjoner.


Lært hjelpeløshet hos barn


Lært hjelpeløshet stammer ofte fra barndommen, og upålitelige eller ikke-responsive omsorgspersoner kan ha bidratt til tilblivelse av disse følelsene.4 Denne lærde hjelpeløsheten kan begynne veldig tidlig i livet.


Barn oppvokst i institusjonaliserte omgivelser, for eksempel, viser ofte symptomer på hjelpeløshet selv under barndommen, men også i voksen alder. Institusjonaliserte omgivelsene legger hos barn ofte til rette for at de utvikler stort repertoar på å tilpasse seg hva den blir fortalt, men utvikler lavt repertoar på å lytte til seg selv, ha seg selv som referanseramme for de valg han tar.


Den første varianten kan legge til rette for internaliserte tanker om at, barnet ikke er verd nok til å bli lyttet til, sett og forstått. Utvikles slike indre dialoger, vil det kunne føre til en frakobling av selvet og hva den føler og ønsker. Under vanskelige og utfordrende situasjoner oppleves da ofte følelser av lært hjelpeløshet, ikke fordi det er noe galt med barnet, men noe galt har invadert barnets sinn, nemlig den fatalistiske tanken om at «jeg er ikke verd noe, jeg kan ikke noe». Den slags indre dialog medfører opplevelser av avmakt og dermed hjelpeløshet.


Når barn trenger hjelp, men ingen kommer til deres hjelp, kan det fører til følelser om at ingenting de gjør vil endre deres situasjon. Gjentatte opplevelser som styrker disse følelsene av hjelpeløshet, håpløshet og avmakt kan føre til at man utvikler seg til voksen alder med internaliserte modeller av at det ikke er noe man kan gjøre for å endre sine problemer.


Noen vanlige symptomer på lært hjelpeløshet hos barn inkluderer:8


· Unnlatelse til å be om hjelp

· Frustrasjon

· Gi opp

· Mangel på innsats

· Lav selvtillit

· Passivitet

· Liten motivert

· Prokrastinering


Lært hjelpeløshet kan også føre til angst, depresjon eller begge deler.9 Når barn føler at de ikke har hatt kontroll over de tidligere hendelsene i livet, utvikler de forventninger om at fremtidige hendelser vil være like ukontrollerbare. Det er viktig å poengtere at disse forventningene dannes mye nevroseptisk (se min artikkel om den Polyvagale teorien – teorien om trygghet på; www.sponte.no


Denne prosessen kan utvikle seg slik fordi barnet tror at ingenting de gjør noen gang vil endre utfallet av en hendelse, og med det blir barna ofte igjen med en tanke om at det ikke nyter å bry seg allikevel med å om å prøve.