top of page

Force Field Analysis

Oppdatert: 24. jun. 2022

Analyser presset som kommer når du må vurdere hva som taler for eller imot endring


Luuk L. Westerhof, M. Sc

Noen mennesker sliter når de har tøffe avgjørelser å ta. De haster seg gjennom fordeler og ulemper, og plages over å ta en avgjørelse.

Når du tar vanskelige eller utfordrende beslutninger, lønner det seg å bruke en effektiv, strukturert beslutningsteknikk som vil forbedre kvaliteten på beslutningene dine og øke sjansene for suksess. Force Field Analysis er en slik teknikk, og i det videre skal jeg vise deg hvordan du kan bruke det.

Om kraftanalyse verktøyet

Force Field Analysis ble opprettet av Kurt Lewin på 1940-tallet. Lewin brukte det opprinnelig i sitt arbeid som sosialpsykolog. I dag brukes den imidlertid også i næringslivet, for å ta og kommunisere go/no-go-beslutninger.


Tanken bak Force Field Analysis er at situasjoner opprettholdes av en likevekt mellom krefter som driver endring og andre som motsetter seg endring, som vist i figur 1 nedenfor. For at endring skal skje, må drivkreftene styrkes eller motstandskreftene svekkes.


Figur 1 – kraftanalyseBilde er hentet fra " Tools for Knowledge and Learning A Guide for Development and Humanitarian Organizations " av Ben Ramalingam © Overseas Development Institute 2006.Verktøyet er nyttig for å ta beslutninger ved å analysere kreftene for og mot en endring, og for å kommunisere begrunnelsen bak din beslutning.Hvordan bruke verktøyet

For å utføre en kraftfeltanalyse, bruk et blankt ark eller en tavle, eller bestill arbeidsarket vårt og følg disse fem trinnene.


Trinn 1: Beskriv planen eller forslag til endring

Definer målet eller visjonen for endring, og skriv det ned i en boks midt på siden.


Trinn 2: Identifiser krefter for endring

Tenk på hva slags krefter som driver endring. Disse kan være interne og eksterne.


Interne krefter kan omfatte:


· Utdaterte maskiner eller produktlinjer.

· Synkende lagmoral.

· Et behov for å øke lønnsomheten.


Dine eksterne krefter kan omfatte:


· En flyktig, usikker driftsmiljø.

· Disruptive -forstyrrende- teknologier.

· Endring av demografiske trender.Tips 1:

Det er viktig å identifisere så mange av faktorene som mulig som vil kunne påvirke endringen mest mulig. Der det er hensiktsmessig, involver andre personer, for eksempel teammedlemmer, leder eller eksperter i organisasjonen din.Tips 2:

Følgende spørsmål kan hjelpe deg med å identifisere krefter som vil påvirke endringen:

· Hvilken forretningsgevinst vil endringen gi?

· Hvem støtter endringen? Hvem er imot det? Hvorfor?

· Har du ressurser til å få endringen til å fungere?

· Hvilke kostnader og risikoer er involvert?

· Hvilke forretningsprosesser vil bli påvirket?Når du har identifisert kreftene som driver endring, legg dem til på venstre side av kraftfeltanalyse.


Trinn 3: Identifiser krefter mot endring

Brainstorm nå rundt kreftene som motstår seg endring eller er ugunstige med tanke på endring


Intern motstand og begrensninger kan omfatte:

· Frykt for det ukjente.

· Eksisterende organisasjonsstrukturer.

· « Det er ikke slik vi gjør det her "holdninger.


Eksterne faktorer kan være:

· Eksisterende forpliktelser overfor partnerorganisasjoner.

· Statlig lovgivning.

· Forpliktelser overfor dine kunder.

· Legg nå til kreftene mot endring på høyre side av kraftfeltanalysen.