top of page

Force Field Analysis

Oppdatert: 24. jun. 2022

Analyser presset som kommer når du må vurdere hva som taler for eller imot endring


Luuk L. Westerhof, M. Sc

Noen mennesker sliter når de har tøffe avgjørelser å ta. De haster seg gjennom fordeler og ulemper, og plages over å ta en avgjørelse.

Når du tar vanskelige eller utfordrende beslutninger, lønner det seg å bruke en effektiv, strukturert beslutningsteknikk som vil forbedre kvaliteten på beslutningene dine og øke sjansene for suksess. Force Field Analysis er en slik teknikk, og i det videre skal jeg vise deg hvordan du kan bruke det.

Om kraftanalyse verktøyet

Force Field Analysis ble opprettet av Kurt Lewin på 1940-tallet. Lewin brukte det opprinnelig i sitt arbeid som sosialpsykolog. I dag brukes den imidlertid også i næringslivet, for å ta og kommunisere go/no-go-beslutninger.


Tanken bak Force Field Analysis er at situasjoner opprettholdes av en likevekt mellom krefter som driver endring og andre som motsetter seg endring, som vist i figur 1 nedenfor. For at endring skal skje, må drivkreftene styrkes eller motstandskreftene svekkes.


Figur 1 – kraftanalyseBilde er hentet fra " Tools for Knowledge and Learning A Guide for Development and Humanitarian Organizations " av Ben Ramalingam © Overseas Development Institute 2006.Verktøyet er nyttig for å ta beslutninger ved å analysere kreftene for og mot en endring, og for å kommunisere begrunnelsen bak din beslutning.Hvordan bruke verktøyet

For å utføre en kraftfeltanalyse, bruk et blankt ark eller en tavle, eller bestill arbeidsarket vårt og følg disse fem trinnene.


Trinn 1: Beskriv planen eller forslag til endring

Definer målet eller visjonen for endring, og skriv det ned i en boks midt på siden.


Trinn 2: Identifiser krefter for endring

Tenk på hva slags krefter som driver endring. Disse kan være interne og eksterne.


Interne krefter kan omfatte:


· Utdaterte maskiner eller produktlinjer.

· Synkende lagmoral.

· Et behov for å øke lønnsomheten.


Dine eksterne krefter kan omfatte:


· En flyktig, usikker driftsmiljø.

· Disruptive -forstyrrende- teknologier.

· Endring av demografiske trender.Tips 1:

Det er viktig å identifisere så mange av faktorene som mulig som vil kunne påvirke endringen mest mulig. Der det er hensiktsmessig, involver andre personer, for eksempel teammedlemmer, leder eller eksperter i organisasjonen din.Tips 2:

Følgende spørsmål kan hjelpe deg med å identifisere krefter som vil påvirke endringen:

· Hvilken forretningsgevinst vil endringen gi?

· Hvem støtter endringen? Hvem er imot det? Hvorfor?

· Har du ressurser til å få endringen til å fungere?

· Hvilke kostnader og risikoer er involvert?

· Hvilke forretningsprosesser vil bli påvirket?Når du har identifisert kreftene som driver endring, legg dem til på venstre side av kraftfeltanalyse.


Trinn 3: Identifiser krefter mot endring

Brainstorm nå rundt kreftene som motstår seg endring eller er ugunstige med tanke på endring


Intern motstand og begrensninger kan omfatte:

· Frykt for det ukjente.

· Eksisterende organisasjonsstrukturer.


Eksterne faktorer kan være:

· Eksisterende forpliktelser overfor partnerorganisasjoner.

· Statlig lovgivning.

· Forpliktelser overfor dine kunder.

· Legg nå til kreftene mot endring på høyre side av kraftfeltanalysen.Trinn 4: Tildel poeng

Deretter scorer du hver styrke, fra for eksempel en (svak) til fem (sterk), i henhold til graden av innflytelse hver enkelt har på planen, og legger deretter sammen poengsummene for hver side (for og mot).


For en visuell representasjon av innflytelsen som hver kraft har, tegn piler rundt dem. Bruk større piler for kreftene som vil ha større innflytelse på endringen, og mindre piler for krefter som vil ha en svakere innflytelse.


Nå skal kraftfeltanalysen din se omtrent ut som eksemplet i figur 2 nedenfor.


Figur 2 – Eksempel på kraftfeltanalyseBilde er lånt fra " Tools for Knowledge and Learning A Guide for Development and Humanitarian Organizations " av Ben Ramalingam © Overseas Development Institute 2006.


Trinn 5: Analyser og bruk


Nå som du har gjort kraftfeltanalysen, kan du bruke den på to måter:


1. Å bestemme om man skal gå videre med beslutningen eller endringen.

2. Å tenke på hvilke støttekrefter du kan styrke og hvilke mot- eller motstandskrefter du kan svekke, og hvordan du kan gjøre endringen mer vellykket.


Hvis du måtte implementere prosjektet i eksemplet ovenfor, kan analysen foreslå en rekke endringer du kan gjøre i den opprinnelige planen. Du kan for eksempel:


· Lær opp personalet for å minimere frykten for teknologi. +1-kostnaden for opplæring øker "Cost" til -4, men -2-fordelene reduserer "Personal redd for ny teknologi" til -1.


· Vis ansatte at endring er nødvendig for bedriftens overlevelse. Denne nye +2-styrken støtter endringen.


· Vis personalet at nye maskiner vil introdusere variasjon og interesse for jobbene deres. Denne nye +1-styrken støtter også endringen.


· Øk lønningene for å reflektere ny produktivitet. +1-kostnaden ved å øke lønnen tar "Cost" til -5, men -2 fordelene reduserer "Tap av overtid" til -1.


· Installer litt andre maskiner med filtre som eliminerer forurensning. Fordelen -1 med de nye maskinene eliminerer "påvirkning på miljøet" som en kraft mot endring.


Disse endringene vil svinge balansen fra 11:10 (mot planen) til 13:8 (til fordel for planen).Tips 1:

Noen faktorer, hvor du trenger absolutt sikkerhet for å ta en god beslutning, passer det dårlig med denne tilnærmingen. Hensyn som påvirker folks helse og sikkerhet, for eksempel, er ikke egnet for Force Field Analysis. Sørg for å håndtere disse på riktig måte, uansett resultatet av analysen din.


Tips 2:

Husk at mens Force Field Analysis hjelper deg med å forstå virkningen av ulike faktorer på din beslutning eller endring, kan den være subjektiv. Hvis du tar en viktig avgjørelse, bruk den sammen med andre beslutningsverktøy som Decision Matrix Analysis , Beslutningstreanalyse , og kostnads-/nytteanalyse vil bidra til å styrke kvaliteten på beslutningen din.


Tips 3:

Ikke undervurder hvor mye arbeid en kraftfeltanalyse kan innebære. Vi har brukt et enkelt eksempel her, men det vil være mange faktorer du må vurdere for komplekse beslutninger og endringer.


Viktige punkter

Force Field Analysis hjelper deg å tenke på presset for og imot en beslutning eller endring. Den ble utviklet av Kurt Lewin.


For å utføre en kraftfeltanalyse, beskriv planen eller forslaget ditt midt på et stykke papir eller tavle. List deretter alle kreftene for endring i en kolonne på venstre side, og alle kreftene mot endring i en kolonne på høyre side.


Poeng hver faktor, og legg sammen poengsummene for hver kolonne. Du kan deretter bestemme om du vil gå videre med endringen eller ikke.


Alternativt kan du bruke analysen din til å tenke på hvordan du kan styrke kreftene som støtter endringen og svekke kreftene som motsetter seg den, slik at endringen blir mer vellykket.


Referanser

Ramalingam, B. (2006). ' Verktøy for kunnskap og læring: En veiledning for utvikling og humanitære organisasjoner ', London: Overseas Development Institute. s.32.
33 visninger0 kommentarer

Comentarios


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page