top of page

Effektene av traumer på nervesystemet


Kroppene våre er fantastisk intrikate, og det er ingen enkel oppgave å forstå hvordan vi fungerer. En ting vi kan vite med sikkerhet er at hvis noe skjer med eller inne i kroppen, spenner effektene vanligvis forbi det vi umiddelbart kan observere.


Traumer påvirker hvordan nervesystemet fungerer. I motsetning til et synlig kutt eller støt på kroppen, er traumer en stille lidelse som kan føre til utbruddet av komplikasjoner eller forstyrrelser (Badenoch, 2018; Simon & Porges, 2012).


Forstå traumer

Med hensyn til behandling og i forskning har traumer blitt delt inn i distinkte kategorier. Det er imidlertid viktig å forstå at manifestasjonene av et traume kan se veldig forskjellig ut fra person til person. Når det er sagt, er det tre hovedkategorier der vi kan identifisere traumer som:


Akutt traume, som oppstår som et resultat av en enkelt traumatisk hendelse som har gått ubearbeidet og påvirker psyken. Eks: Bilulykker, tyveri, vitne til vold.


Kronisk traume, et resultat av repeterende traumer som fortsetter over en lengre periode. Eks: vold i nære relasjoner eller psykisk mishandling, gjentatt forekomst av akutte traumer, krig.


Komplekse traumer, som er mest assosiert med barn og eksponering for flere traumatiske hendelser, som påvirker tidlig utvikling og deaktiverer barnets evne til å danne sunne og trygge relasjoner senere i livet. Eks: Progresjonen av kroniske traumer, en kombinasjon av akutte og kroniske traumer, K-PTSD (kompleks traume lidelse).


Det autonome nervesystemet

Nevrobiologi er studiet av cellene i nervesystemet som hjelper til med å behandle informasjon og kontrollere atferds reaksjoner. Dette er disiplinen som omhandler nervesystemet som blir påvirket av traumer.


Bortsett fra sentralnervesystemet, er det autonome nervesystemet (ANS), nært knyttet til hvordan kroppen vår reagerer på stress og traumer på et emosjonelt og fysiologisk nivå.


ANS består av det sympatiske , relatert til kamp-eller-flukt-responsen og frigjøring av stresshormoner, samt det parasympatiske, som hjelper til med å regulere funksjonene til det sympatiske. De jobber sammen ved å hjelpe deg til å komme til en nøytral tilstand etter at du har opplevd en periode av spenninger.


Disse spenninger kan betraktes som yin-yang i nervesystemet ditt som påvirker fordøyelsen, søvnen og den generelle funksjonen til immunsystemet.


Når de to samhandler

Når traumer er til stede, oppstår det en forstyrrelse av balansen mellom disse systemene. Det parasympatiske systemet er ansvarlig for og ønsker å reparere eventuelle skader eller forstyrrelser, mens traumer tillater ikke dette. Dette fører da til immobilisering og mulig dissosiasjon

.

Symptomer på dissosiasjon forverres etter hvert som tiden går, og følelsen av søvnighet, distansering fra virkeligheten, tåke, konsentrasjonsvansker og hukommelsessvikt kan oppstå. I kjølvannet av traumer som har sin effekt på nervesystemet kan vi bryte ned effektene i seks stadier, ellers beskrevet som de 6 F-ene:


Frys (Freeze): Dette er stadiet der sjokk, fornektelse og identifisering av et problem oppstår. Pupillene utvider seg.


Fight and Flight: Her vil individet enten vil fjerne seg selv hvis mulig eller kjempe hvis ikke. Blodstrøm til hjertet, muskler, armer og ben, og tyngre pust forekommer. Fordøyelsen er undertrykt.


Skrekk (Fright): Dissosiasjon begynner når de sympatiske og parasympatiske systemene kolliderer og aktiveres på samme tid. Dette kan føre til følelser av panikk, svimmelhet, kvalme, fordøyelsesbesvær og andre uønskede symptomer.


Flagg (Flag): De ovennevnte stadiene utløser en nedstengning av det parasympatiske systemet, og individet begynner å finne seg til rette i traumer. Kollaps, hjelpeløshet og andre dissosiative tendenser forekommer. Det er en opplevelse av kamp for å fullføre frivillige bevegelser som tale, hørsel og syn: hjerte frekvens og blodtrykksfall.


Besvimelse (Faint): Progresjonen av alle de ovennevnte symptomene kan føre til deregulering av fordøyelseskanalen, fremme kvalme, tap av tarm kontroll, uregelmessig tarm, hodepine, oppkast og besvimelse.


Merknad

Avhengig av hvor traumer faller på spekteret, kan det ha en ødeleggende innvirkning på nervesystemets funksjon. Forskning (S. W. Porges, 2007; Stephen W. Porges, 2011; S. W. Porges & Humphrey, 1977; S. W. Porges, Riniolo, McBride, & Campbell, 2003; Rothschild, 2000; Van der Kolk, 2015; van der Kolk & McFarlane, 2012) viser at uløste traumer over tid kan være farlige og skadelige for kroppen totalt sett.

Hvis du eller en du er glad i har opplevd traumer, vennligst ta kontakt med en god terapeut som kan hjelpe deg. Progresjonen av traumer er en prosess, det samme er helbredelse. Nå som du vet mer om hva som kan eller har skjedd, er du allerede godt på vei til recovery!


Referanser

Badenoch, B. (2018). The heart of trauma : healing the embodied brain in the context of relationships. New York: W.W. Norton & Company.


Porges, S. W. (2007). The polyvagal perspective. Biol Psychol, 74(2), 116-143. doi:10.1016/j.biopsycho.2006.06.009


Porges, S. W. (2011). The polyvagal theory : neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication, and self-regulation (1st ed.). New York: W. W. Norton.


Porges, S. W., & Humphrey, M. M. (1977). Cardiac and respiratory responses during visual search in nonretarded children and retarded adolescents. Am J Ment Defic, 82(2), 162-169. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/907007


Porges, S. W., Riniolo, T. C., McBride, T., & Campbell, B. (2003). Heart rate and respiration in reptiles: contrasts between a sit-and-wait predator and an intensive forager. Brain Cogn, 52(1), 88-96. doi:10.1016/s0278-2626(03)00012-5


Rothschild, B. (2000). The body remembers : the psychophysiology of trauma and trauma treatment. New York: Norton.


Simon, R., & Porges, S. W. (2012). Understanding polyvagal theory : emotion, attachment and self-regulation. Washington, DC: Psychotherapy Networker.


Van der Kolk, B. A. (2015). The body keeps the score : mind, brain and body in the transformation of trauma. Uk: Penguin Books.


van der Kolk, B. A., & McFarlane, A. C. (2012). Traumatic Stress : The Effects of Overwhelming Experience on Mind, Body, and Society. New York: Guilford Publications.