top of page

Depresjon: Mulige årsaker og hvordan du kan overvinne det.

Luuk L. Westerhof, MSc


Hvorfor kan du bli deprimert, hva skjer med deg når du er deprimert og hvordan kan du komme deg ut av depresjon og bruke den som et middel til å utvikling? Artikkelen er i høy grad skrevet fra et filosofisk ståsted. Dette betyr at betraktningene er kun betraktninger, ikke mer eller mindre!


Hvorfor kan du bli deprimert?

For å vite om du er deprimert må du forstå hva depresjon er. Hva skjer i deg når du føler deg nedfor? Å føle seg nedfor henger som oftest sammen med skuffelse, noe du i utgangspunktet forventet skulle skje, men ikke skjedde. Du forventet at noen eller noe skulle være slik eller slik, eller at verden skulle være på en bestemt måte, men det skjedde ikke. Med andre ord blir du rett og slett skuffet og nedfor og opplever en avmakt og avsmak mot alt det som skjer; det er alt. Du opplever mennesker, verden og livet som urettferdig og du blir sakte men sikker en person som blir imot selve livet. Depresjonen overtar og inntar deg mer og mer, dypere og dypere.


Hvorfor er du imot noe eller noen?

Du blir som regel imot noe eller noen når noe eller noen ikke gikk din vei eller gjør som du vil eller forventet. Men, utvikling går hånd i hånd med motstand. Så, hvorfor skal hele verden gå din vei? Motstand i form av stress kan bli en kilde til utvikling og vekst dersom du møter den som en venn. Møter du motgang som en fiende kan du bli deprimert.

I Bibelen står det at vi er skapt i Guds bilde. Spørsmålet er hvem er Gud? Bibelen sier blant annet at Gud er skaperen av universet og menneskene. Å akseptere denne tanken åpner for tanken om at vi er skapninger med «skaperkraft.» Fornektelse av denne skaperkraften henger ofte sammen med en hypersensitiv ego. Fornektelse om at du kan skape endringer i din situasjon kan medføre at du blir deprimert.


Hva skjer når du er deprimert

Depresjon kan gjøre deg kynisk og det kan bli dypt selv skadelig. Depresjon kan skade et menneske mer enn det den ofte er klar over. Drap trenger ikke nødvendigvis bety fysisk drap. En mann kan gå ut med et sverd og dreper noen, han mangler følsomhet og medfølelse – han virker ikke til å trenge like mye følsom omsorg som den personen som opplever seg deprimert.


Har du noen ganger vært vitne til at folk kan befinne seg i en tilsynelatende uløselig konflikt, men at én mann med den rette energien og visdommen kan gjøre slutt på konflikten? At folk fra å være bitre fiender kan bli de beste venner og fra den ene på det andre øyeblikk slipper sine våpen og aggresjon? Slik er det ikke for de fleste av dem som opplever seg deprimert – de kan ikke endre sin tilstand fra sekund til sekund. En kan ha en sårbarhet for (…) og bære for livet med seg en tendens til å kunne oppleve seg deprimert så snart noe ikke går som forventet. Noen vil fortsette med å bruke motgang mot seg selv -som en kniv- og skade seg selv. Enten de gjør det bevisst eller ikke, fortsetter disse menneskene å slipe kniven og skjære i sitt eget hjerte. Spørsmålet er, hvorfor fortsetter noen å skade seg selv?

På generelt grunnlag kan det handle om å få sympati. For en svært deprimert person er normal sympati ikke tilstrekkelig; noen må blø med ham;


… ditt sinn og din ånd kan ikke bli skadet, det er ditt ego som blir skadet …


Depresjon henger ofte sammen med traumatiske hendelser og hvorav effektene av disse hendelser har festet seg i kropp og nervesystemet. I slike tilfeller trenger man ikke sympati, men en trygg person som er tilgjengelig, empatisk og barmhjertig;


… Barmhjertighet uten rettferdighet blir sentimentalitet; Rettferdighet uten barmhjertighet blir brutalitet …


Depresjon kan lette gjennom empatisk og barmhjertig samregulering (Co-Regulation). Fra dette perspektiv er det ikke et spørsmål om hvor mye vi er sammen med noen, men med hvem vi er sammen og, hva snakker vi om, hvordan, med hvem, på hvilken måten, når? Hvem vi er sammen med kan bestemme om vi reguleres eller dereguleres.


Bruke depresjon som vekstpotensial

Man kan gjøre enhver følelse til en kreativ kraft i livet sitt. Hvis din tristhet minner deg om at du er ufullstendig, kan det være bra; bruk tristheten din til å vokse. Vil du gjøre denne tristheten til sinne eller til kjærlighet og medfølelse?

Den uheldige virkeligheten med mennesker er at deres menneskelighet fungere bare når de blir berørt av problemer og lidelser. For de fleste vil ikke modenhet skje uten å kjenne til tristhet og smerte. Ellers forstår de aldri hva som skjer med dem og med noen andre rundt dem.


Er ikke depresjon også en naturlig følelse i et menneske?

Når du erklærer at depresjon er en naturlig prosess, er det ingen vei utenom. Da du var barn, var det naturlig for deg å være glad, ikke å være deprimert. Det er derfor ingen mening i å erklære at depresjon er naturlig. Depresjon betyr at du ikke klarer å opprettholde livets overflod i deg, uansett begrunnelse. Og det rammer også kroppen din. Når du er deprimert, svikter til og med den fysiske kroppen. Livet i deg er ikke overstrømmende – det har nettopp gått ned og mistet sin overflod fordi du ikke gjør eller vet å gjøre det rette med det. Du kan ikke påfører kroppen for mye utfordringer uten at det har konsekvenser for innsiden.


Kilden til depresjon

Depresjon er en slags mørk smerte. Den kan komme i kjølvann av traumer og fordi en stor del av livet ditt foregår tvangsmessig, ikke bevisst. Det skjer som en reaksjon på ytre situasjoner. Når det først skjer tvangsmessig, er det veldig logisk å bli deprimert, fordi eksterne situasjoner er aldri hundre prosent i din kontroll. Det er så mange ting som skjer i verden; Hvis du reagerer tvangsmessig, er det naturlig at du kan gå deg vill og bli deprimert.

Folk kan medvirke til depresjon i humøret deres på så mange måter. Hvis du tar bort det de synes er verdifullt, blir de deprimerte.


Tragedien med mange mennesker, spesielt i velstående samfunn, er at de har alt og likevel ingenting. Depresjon kan bety at det er et eller annet sted hvor opplevelse av håpløshet har inntrådt. Hvis du drar til en veldig fattig landsby i India, hvor de virkelig er fattige, vil du allikevel kunne se glade ansikter fordi de har håp om at det kommer til å bli bedre i morgen. I velstående samfunn er dette håpet fraværende. Depresjonen har satt inn fordi alt som kan brukes eksternt er kunstig.


En fattig mann kan tenke: "I morgen, hvis jeg får et par nye sko, vil alt være bra." Hvis han får et nytt par sko, vil han gå som en konge med stor glede fordi han har fått håp om (…); utsiden er ennå ikke fikset. I velstående samfunn er utsiden rigid -slik er det-, men innsiden er ikke fikset, så håpløshet og depresjon er relatert til det ytre. Det er mat, det er bolig, det er klær, det er alt, men likevel er det noe galt. Du vet bare ikke hva.


Opprettholdelse av mental ekvilibrium kommer med å jobbe med oss selv så vel på utsiden, og innsiden. Gjør vi det er det mer sannsynlig at verden blir et vakker sted å være. Det vi kan kalle for en åndelig prosess betyr nettopp dette – ikke bare å fikse det objektive aspektet av livet ditt, men å ta vare på subjektiviteten til hvem du er.


Depresjon søker oppmerksomhet

Hvis du ikke har veldig sterke følelser eller veldig intense tanker om noe, blir du som regel ikke bli deprimert. Det er bare når du genererer tanker og følelser som virker mot deg, ikke for deg. Så du er sterk nok til å forårsake depresjon for deg selv. Jeg sier dette, ikke uten medfølelse for ens lidelse, eller på grunn av mangel på empati, men fordi dette er naturen til det som skjer med en person som er i ferd med å utvikle depresjon.


Mange depresjoner kan sies å være selv skapte mens andre kommer som en virkning av traumer. Noen mennesker mer enn andre kan ha en sårbarhet for depresjon, og dette er generasjons betinget. Men nesten alle andre kan bli drevet til galskap, fordi grensen mellom fornuft og galskap er ganske tynn. Folk fortsetter å presse grensene til det absurde. Når du blir sint, presser du deg til det ytterste. Du flytter grensene for fornuft og beveger deg inn i galskapens verden for en viss periode for så å komme tilbake.


Du har nok av insentiver i livet ditt til å bli syk. Helt fra barndommen fikk du maksimal oppmerksomhet først når du ble syk. Når du var glad, skrek de voksne til deg. Når du hylte av glede, skrek de tilbake til deg.


Da du var barn kunne fysisk sykdom være formålstjenlig fordi du ville få oppmerksomhet fra mor, far og alle rundt deg. Du trengte ikke gå til skole den dagen. Så du lærte kunsten å bli fysisk syk. For mange har det blitt slik, at når de først gifter deg, lærte de kunsten å bli psykisk lidende! Hvis du vil få oppmerksomhet, kan du sette deg i et hjørne og oppføre deg deprimert. Folk vil da være oppmerksom og legge merke til deg. Så hvis du fortsetter å spille dette spillet, en dag vil du ikke være i stand til å krysse linjen tilbake. Den dagen er du klinisk syk. Når dette er sagt, er det viktig å holde tunga rett i munnen; depresjon som følger av traumer er ikke et valg. Når de fragmenterte effektene av traumatiske hendelser fritt, kan utspille seg i ditt liv medfører dette blant annet kjemiske endringer og tapsopplevelse av å ha kontroll over eget liv. Disse taps -og avmakts opplevelse i kombinasjon med hormonell ubalanse kan bli forløperen til depresjon.Hvordan overvinne depresjon?

Fysisk aktivitet er en svært viktig del av å opprettholde den hormonelle balansen i systemet. I løpet av de siste generasjonene har vår fysiske aktivitet blitt redusert betydelig; vi tar heis fremfor trapp og bil fremfor sykkel. Derfor blir det vanskelig å opprettholde balansen i systemet. Depresjon er bare en manifestasjon av det. Noen sitter i et hjørne og surmuler. Andre, som er bipolare, kan bli voldelige. Den vanlige tilnærmingen er å berolige dem med kjemikalier, tabletter eller injeksjoner. Dette ødelegger potensialet til den enkelte. En av de enkleste og beste måtene å etablere balanse på er mye fysisk aktivitet i et naturlig miljø. En annen faktor er hvilken type mat du spiser – forbehandlet mat bør unngås. Enda en faktor er mangelen på følelsesmessig trygghet som moderne generasjoner lider under. De kan ikke og tør ikke å investere sine følelsene i noen, fordi ingen vil være der over tid.


Oppsummering

For å oppsummere, økningen av depresjon kan være på grunn av endret livsstil. For mye spising, ikke nok aktivitet, ingen eksponering for naturen, ingen følelsesmessig trygghet – disse kan være noe av hovedårsakene hvorfor depresjon har blitt så utbredt i verden i dag. Hvis vi ivaretar disse aspektene, kan vi kanskje redusere forekomsten og utbredelsen av depresjon og andre psykiske problemer betraktelig.
10 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page