Coaching - Hvorfor trenger du en Coach?

Oppdatert: 2. jan.
Luuk L. Westerhof, Master i Helsefremmende Arbeid: Godkjent klinisk spesialist i familieterapi: Sosionom: Coach: Godkjent veileder. For kontakt; kontakt@sponte.no

COACHING – HVA GJØR HAN OG HVA HJELPER HAN DEG MED?


Alle trenger noen å snakke med når de opplever utfordringer i livet. Ingen er skapt for å klare seg alene. Og, det er ikke bestandig slik, at vi ser hvordan veien videre skal bli fremover. Regelmessig sitter du med hendene i håret, du vet bare ikke hvordan du skal overleve eller gå videre. Du føler at ingen bryr seg, ingen lytter, og ingen ser deg. Du føler deg fristet å resignere, du har mistet håpet og kanskje blitt deprimert. Når du kjenner deg igjen i beskrivelsen, er det på tiden å leie inn en Coach.


Hvorfor trenger du en Coach?

For det første trenger du en Coach som kan hjelpe deg i å holde fokus på tanken om, at du kan klare det! De utfordringer du møter er ikke uoverkommelig, tvert imot, gjennom å holde fokus på det sunne, det friske, kan mestring tilta.

For det andre, du trenger en Coach som kan gi deg selvtillit og tro på at du kan (…) Skal du oppnå dine mål kan du ikke være redd hele tiden for å ikke klare det. Du kan ikke være redd og samtidig holde fokus på å nå mål(ene) dine. Angst for å feile (…) gjør at du begraver ditt potensialet! Angst for å ikke strekke til er en tyv, den la deg sitte igjen med absolutt ingenting.


Du trenger en Coach som hjelper deg til å utfordre og presse dine begrensninger, og det er den tredje begrunnelse for hvorfor du trenger å leie inn en Coach. Skal du oppnå resultater må du legge til rette for å fasilitere dem!

Du trenger en Coach når du mangler evne til å holde fokus på dine mål, på troen om at du klarer det du foresetter deg. Du trenger en Coach for å boostere ditt selvbilde og hjelper deg til å gå over fra tenkning til handling!


Du trenger en Coach for å vise deg veien, selv om du er engstelig eller redd, en Coach vil hjelpe deg med å «utvide dine teltplugger»: mange mennesker bygger et hus fremfor at de setter opp et telt. Et hus er statisk, det står, det kan du ikke flytte på. Et telt kan flyttes, gang på gang. Dette er et metafor, huset representer deg som kanskje har blitt fastlåst på grunn av ulike årsaker; du kommer deg rett og slett ikke videre nærmere dine mål og oppfyllelse av dine drømmer. En Coach vil hjelpe deg, med å skape bevegelse i det fastlåste slik at du kan bli mer fortrolig med telttilværelse, en bevegelse fra et univers til et multivers: fra få til mange muligheter!

En Coach gir deg feedback slik at du kan handle annerledes enn det du har gjort forut. Dette er en feedback som får det beste ut av deg! For deg som har leid inn en Coach er det sak at du forblir i «gamet.» Det kan oppleves som en utfordring særlig når du føler at du befinner deg i en skog du ikke kommer ut av. En Coach hjelper deg med å finne veien ut av denne skogen, slik at du igjen kan se de enkelte trær: dine drømmer og mål. Å leie inn en Coach er nyttig der en Coach ser andre ting som du ikke ser, men trenger å se for å kunne oppnå dine mål. En Coach gir deg uttelling for pengene, ikke fordi han er bedre enn deg, men fordi han ser ting annerledes enn deg, dette er hans jobb.


Hva som blir målt blir bedre! Hva som blir målt i ditt liv blir bedre!

En Coach vil hjelpe deg med å sette opp delmål og mål. Han vil hjelpe deg regelmessig med å måle hvordan det ligger an med dine målsetninger. Du kan ikke forstå progresjon når du ikke har en bevissthet om dine mål og om hvordan prosessen og veien ligger an.

Lev ditt liv som om du er en idrettsutøver. Tren opp og bruk hva du har for å oppnå de resultater du ønsker. Du kan ikke drømme deg til en gullmedalje, du må jobbe for den! Akkurat som en trener til en idrettsutøver så kan en Coach hjelpe deg til å oppnå gullstandard! Og slik det er i idrett, trening slutter aldri for fremgangsrike folk!
Nøkkelprinsipper til det livet du ønsker deg

Fra barndommen av og langt inn i voksen alder hadde jeg mange drømmer, men få av dem ble til virkelighet. Å dvele ved og la fortiden definere nåtiden er oppskriften til å ikke nå dine mål: det vil hindre deg i å maksimere ditt potensial. En Coach hjelper deg med å komme deg videre, han hjelper deg ut av gjørme og hjelper deg til å være trygg. For å forebygge negativ tankevirksomhet så bør du mate dine hjernen minst 30 minutter pers døgn med positiv informasjon. Det du investerer det er det du vil få ut: du høster det du sår!


Våkt deg for negativitet: det du sår vil du høste!

Du må være deg bevisst på med hvem du omgås, om hva, og hvordan? Å ta en kaffekopp med en vilkårlig person krever en bevissthet fra din side: du må vokte deg selv for negativitet. Du trenger en Coach for å hjelpe deg med å bli mer og mer bevisst på, at du trenger de gode, positive og trygge relasjoner for å komme deg nærmere dine mål.


Opparbeid deg momenta og hold momenta i gang