top of page
Foggy Waters

FAMILIEKONTOR - SPONTE ØNSKER DEG VELKOMMEN

Et trygt sted for å snakke om vanskelige følelser og problemstillinger!


Opphavet til navnet SPONTE kommer fra latin spontaneus, avledet av SPONTE 'av egen' fri vilje' Spontan betyr umiddelbar, eller ikke planlagt. Noe som skjer spontant, skjer av seg selv, uten inngrep eller ytre årsak. 


Ønsker du å forstå og håndtere sider ved deg selv på en ny og bedre måte? Er det uvant for deg å snakke åpent om vanskelige ting i livet? Har du prøvd terapi før, men føler at du likevel ikke kommer videre?


Du er eksperten på ditt liv. En fagperson har ikke fasiten om hvem du er. Mange opplever å ikke bli forstått eller møtt på gode måter av ulike hjelpere i samfunnet. Min holdning til mennesker er å lytte uten å dømme. Å ha fokus på ressursene til personen, i stedet for et overdrevet fokus på diagnoser eller symptomer. Spørsmålet vil aldri være hva som er galt med deg, men heller hva galt har rammet deg? Målet mitt er at vi sammen skal gjøre det trygt og åpent å snakke sammen. Dette skaper utviklende prosesser som kan føre til positive endringer.


Problemer mennesker opplever er stort sett ikke medfødt, men menneskeskapt. De skapes primært i samhandlingen, språket og kommunikasjonen. Problemene sitter dermed ikke i hodet til folk, men imellom hodene - de er relasjonelt betinget.  Man sier ofte 'vi må finne en løsning på et problem, men sannheten er at vi ikke finner løsninger på et problem. Vi skaper løsninger sammen gjennom dialog og samhandling. Fins det for eksempel bedre måter å snakke om utfordringene på?


Personen er ikke problemet. Problemet er problemet. Og problemet er også ofte hvordan vi snakker om problemet.


Gjennom å endre måten vi snakker om noe, hjelper det oss å se nye muligheter for hva vi kan gjøre med det. De uante muligheter kan ligge der som en skatt man ikke visste om. De blir  synlige i samtalefellesskapet som terapeuten og personen bygger opp over tid.


Uansett hva du tenker om deg selv, dine sår eller skader:

du har i deg det som skal til for å få det bedre.

Du er ikke problemet. Problemet er problemet.

Vi går alle fra tid til annen gjennom perioder med følelsesmessige utfordringer. For noen er problemene kortsiktige, og man kjenner ikke behov for terapi. For andre kan deltakelse i samtaleterapi gjøre en betydelig forskjell i hvordan de føler, tenker og handler.

Det er mulig å endre synet sitt på livet – og få det bedre.


Jeg har lang erfaring i å hjelpe mennesker med bl.a.:

 • Angst og depresjon

 • Traumer og vonde minner fra barndom

 • Relasjonelle vansker i familie eller på arbeidsplassen

 • Livsmestring ved tap/sorg etter død, eller ved sykdom

 • Stressmestring

 • Rusmisbruk

 • Spiseforstyrrelser

Dette er kun eksempler og ikke en uttømmende liste. Mange opplever at det er flere enn én ting man ønsker hjelp til å sortere. Du trenger ikke ha full oversikt på forhånd over hvilke livserfaringer du vil bringe inn i terapirommet. Du bestemmer selv hva du vil ta opp. Noe av det gode – og det litt skremmende – ved å jobbe med seg selv, er å ikke vite helt hvor veien går og hva man vil oppdage, lære og mestre.   Men du er ikke alene på ferden.


En terapisesjon varer omtrent en time, men det kan være lengre - vi tar den tid som behøves. Hvor ofte du går til terapi og hvor lenge du fortsetter, avhenger av hva du selv opplever som nyttig. I utgangspunktet kan det å gå ukentlig være nyttig. Selv om det kan virke som en stor forpliktelse, gir det sjansen til å utvikle et forhold til terapeuten og tilpasse seg prosessen. Hvor ofte man går kan alltid endres underveis. Du er eksperten på eget liv.Jeg tilbyr terapi både til enkeltpersoner, par og/eller familier.


I familieterapi jobber jeg som terapeut med familier eller mennesker i nære relasjoner som opplever utfordringer, og som vil lære nye måter å mestre stress, angst, vansker i relasjonene osv. Som terapeut forsøker jeg å hjelpe familien og den enkelte å kommunisere mer hensiktsmessig med hverandre. Som familieterapeut hjelper jeg familier å endre, utvikle og løse konflikter.


Home: Welcome

MY STORY

Erfaren psyko- og familieterapeut

Luuk har vært terapeut siden 2002. Han har drevet samtaleterapi, veiledning og studentveiledning, og engasjeres av å legge til rette for folks utvikling og bedring av deres psykisk helse. Luuk underviser regelmessig på Høgskolen i Østfold og har bred erfaring fra helse- og sosialsektor (BUP, Borgestad-klinikken, barnevern osv). I tillegg har han jobbet innen tverrkirkelig menighetsarbeid som pastor og sjelesørger. 
Hvis du føler deg overveldet av utfordringer, kan det å søke Luuk som samarbeidspartner være et godt valg. Sammen med deg utvikler Luuk en kunnskap som kan gi deg opplevelse av mer hensiktsmessig mestring av emosjonell stress i hverdagen. Står du i en krevende jobb og føler behov for profesjonell veiledning, ta kontakt nå. Opplever du utfordringer i ditt private liv og kjenner behov for å snakke med noen på en profesjonell måte, ta kontakt nå.

Forest
Home: About

 • 1 t

  1 500 norske kroner

 • 45 min

  1 500 norske kroner

 • 45 min

  1 500 norske kroner

 • Startet 1. jan. 1970

  etter avtale
Home: Bookings Widget
Crossing the River

Problemet er ikke problemet men hvordan vi snakker om problemet!

Harold Goolishian

Home: Quote

AVTAL TIME NÅ!

Jeg vil gjerne høre mer om hvordan jeg kan hjelpe deg. Kontakt meg i dag for å planlegge en time!

Hinderveien 7, 3223 Sandefjord, Norway

923 14 254

Takk for innsendingen din!

Home: Contact
bottom of page